Motorisk usikre børn (i-bog)

   

I Danmark har omkring seks procent af alle børn så betydelige motoriske vanskeligheder, at det har stor indflydelse på deres dagligdag. Det kommer til udtryk i aktiviteter, der stiller krav til fin- og grovmotorisk kunnen – altså når børnene skal tage tøj af og på, spise, tegne, klippe, gribe, cykle og så videre. Disse børn kan også have sproglige vanskeligheder, koncentrationsbesvær og svært ved at indgå i sociale sammenhænge.   Motorisk usikre børn sammenfatter teori og praktisk erfaring på området. Behandling af børn med sansemotoriske vanskeligheder rummer mange udfordringer. Bogen præsenterer viden på et overordnet plan og giver konkrete anvisninger inden for undersøgelse og intervention.   Motorisk usikre børn henvender sig primært til ergoterapeuter og fysioterapeuter, der arbejder inden for børneområdet. Studerende på disse uddannelser kan også have stor glæde af bogen. Det samme gælder børnelæger, afspændingspædagoger og pædagoger med interesse for børn med motoriske vanskeligheder.
Motorisk usikre børn (i-bog)

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788702312461
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
03. december 2008
Sider:
312
Redaktør:
Karoline Baden Staffensen

ANMELDELSER

"Dette er en bog, du skal læse, hvis du arbejder med børn med motorisk usikkerhed. Helle Østergaard bidrager på imponerende vis med bogen "Motorisk usikre børn" til at give viden og overblik over den børneterapeutiske indsats over for barnet med motorisk usikkerhed". [.....] "Bogen er hele vejen igennem velunderbygget med mange referencer og har et højt fagligt niveau. Den er skrevet i et let forståeligt sprog, og det er tydeligt, at forfatteren både har et stort teoretisk og praktisk overblik og erfaring. De mange praktiske eksempler er med til at gøre det teoretiske nærværende og let anvendeligt. En helt igennem læseværdig bog, der dækker et behov for en samlet og opdateret viden på området".
Vibeke Grandt
Fysioterapeuten 06 200927. marts 2009
"Det er en lærebog, der primært er beregnet til fysioterapeuter og ergoterapeuter, der arbejder inden for børneområdet, men pædagoger og lærere i indskolingen får med bogen også et mangfoldigt indblik i de motorisk usikre børns problemer. De er tale om en holistisk tilgang, og der bliver taget udgangspunkt i WHO´s internationale klassifikation af funktionsevne, ICF. Her er der fokus på deltagelsen både i hverdagslivet og i det sociale fællesskab" [...] "Bogen er et godt værktøj til indblik i de motorisk usikre børns vanskeligheder. Den kan være med til at præcisere problemerne og starte en målrettet indsats med vejledning og og behandling. Det er oplagt at placere bogen på skolebibliotekets hylde med faglitteratur".
Britta Vestergaard
Folkeskolen Januar 200927. marts 2009
"Forfatteren til bogen, Helle Østergaard er fysioterapeut og "Motorisk usikre børn" har primært fysioterapeuter og ergoterapeuter som målgruppe. Alligevel synes jeg bogen vil være interessant for sundhedsplejersker og andre faggrupper, der arbejder med børn. Den motoriske undersøgelse, som sundhedsplejersker med den nylige lovændring skal til at foretage ved indskolingsundersøgelsen, er beskrevet. Der er et kapitel om sanseintegration og sanseintegrationsdysfunktion, som er nyttig viden både i småbørns- og skolesundhedsplejen, ligeså er f.eks. hypermobilitet, undersøgelse og behandling af platfod og måling af benlængde". [....]"Motorisk usikre børn" er en grundig bog. Der er en fyldig litteraturliste efter hvert kapitel. Der er en detaljeret indholdsfortegnelse, som gør den til en god opslags- og håndbog. Den er velskrevet og krydret med cases, som levendegør teorierne. Særligt kan bogen anbefales til sundhedsplejersker, som nu skal til at foretage indskolingsundersøgelserne og dermed være sikre i motorikken".
Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker09. juni 2009
"Motorisk usikre børn har brug for særlig opmærksomhed og træning, hvis de skal lære helt basale kropslige og motoriske færdigheder. En ny bog, "Motorisk usikre børn, drejer sig fortrinsvis om børn i alderen fra fire til 12 år. Bogen sammenfatter teori og praktisk erfaring på området". [...] "I sin bog giver hun (forfatteren) eksempler på forskellige aktiviteter, der udvikler børns sans og motorik både i børnehaven og i skolen, og man kan læse om individuel vejledning og kompensatoriske foranstaltninger til børn med fx sansemotoriske vanskeligheder. Bogen er desuden fuld af praktiske eksempler på, hvad den voksne kan gøre. På den måde bliver bogen en inspirationskilde for pædagoger i videste forstand".
Søren Egert
Vera - Tidsskrift for pædagoger. No. 46 marts 200917. november 2009