Spring til hovedindhold
Medicinsk statistik

Medicinsk statistik

Medicinsk statistik giver en detaljeret og letforståelig introduktion til statistisk metode, herunder deskriptiv statistik, statistisk hypotesetestning i teori og praksis, variansanalyse, regressionsanalyse, non-parametrisk statistik og tid-til-event analyse. Fokus er den statistik, som bruges i kliniske interventionsundersøgelser, men bogen berører også statistiske metoder ved diagnostiske tests samt udvikling og validering af spørgeskemaer. Formålet er at ruste læseren til at forstå statistikafsnit i videnskabelige publikationer, føre en konstruktiv dialog med en fagstatistiker, eller udføre statistiske beregninger på egen hånd ved brug af statistiske programmer. I bogen kan du bl.a. lære:

Hvad er en p-værdi? Hvordan beregnes den og hvorfor skal den være under 0,05?

Hvordan kan ny medicin godkendes efter forsøg på kun få hundrede patienter?

Hvorfor oplever ikke alle en effekt, når behandlingen i forsøget har vist sig at virke?

Hvordan kan en relativ risikoreduktion på over 50% kun give ganske få ekstra raske.

Hvorfor er der ofte meget lav risiko for at man er syg, selvom et diagnostisk resultat er POSITIVT.

Hvordan beregnes sample size? Hvad driver sample size op og ned?

Hvad er massesignifikans og hvorfor er det så vigtigt for FDA og EMA?

Hvordan speed-læser man en klinisk publikation og får overblik på under 5 minutter?

Hvordan validerer man spørgeskemaer?

Hvilke statistisk software stiger i udbredelse og hvilke falder?

Hvert kapitel indledes med en opremsning af de væsentligste pointer fra kapitlet, og ordlisten til sidst i bogen forklarer specielle ord og begreber. Bagerst i bogen er samlet et par kapitler, som kan læses særskilt. De indeholder emner som fx beregning af stikprøvestørrelse, udvikling af spørgeskemaer, speed- læsning af videnskabelige publikationer, samt en vurdering af forskellig statistisk software.

Teksten er spækket med eksempler og illustrationer – alt sammen i håb om at fremme forståelsen.

Medicinsk statistik henvender sig til medicinstuderende, forskningsaktive samt studerende ved de sundhedsfaglige uddannelser generelt.