Spring til hovedindhold
Lyngbyes Laboratoriemedicin

Lyngbyes laboratoriemedicin er en ny stærkt revideret udgave af Dansk laboratoriemedicin, et opslagsværk i biokemiske og fysiologiske laboratorieundersøgelser. Håndbogen henvender sig til praktiserende læger, sygehuslæger, bioanalytikere og sygeplejersker.

Professor emeritus Jørgen Lyngbye er specialist i klinisk biokemi og nuklearmedicin. Han er desuden videnskabshistoriker og forfatter til flere bøger.

Maleriet er malet af billedkunstneren Frithioff Johansen og skænket til Medicinsk Museion i 2004.

”Et opslagsværk, en håndbog er uomgængeligt nødvendig. Første udgave af Dansk laboratoriemedicin kom til at stå på alle klinisk-biokemiske afdelinger landet over og formentlig også mange steder i Norge og Sverige. Den nye udgave vil være nyttig for alle læger der rekvirerer laboratorieanalyser og oftest modtager svarene i en ret uoverskuelig tabel uden kommentarer. Da vil et opslag i Jørgen Lyngbyes håndbog hurtigt være en hjælp til fortolkningen af data.” - Professor emeritus, dr.med. et mag.scient. Ole Siggaard-Andersen.

Fås som
I alt

725,00 kr.

580,00 kr. ekskl. moms