Kvalitetsudvikling i praksis

 

Kvalitetsudvikling i praksis

giver en samlet, opdateret beskrivelse af centrale emner og temaer i forhold til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet, baseret på national og international viden og erfaring. Bogen beskriver relevante begreber og terminologi, metoder, redskaber, strategier og erfaringer, der kan anvendes, når man planlægger og udfører kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Den kan også anvendes på universiteter, på professionshøjskoler og ved kursusaktiviteter i faglige organisationer og videnskabelige sammenslutninger.

Kvalitetsudvikling i praksis

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788762807143
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
06. april 2011
Sider:
432
Redaktør:
Martin Toft

ANMELDELSER

"[...] Bogen henvender sig til alle faggrupper i sundhedsvæsenet [...] Alle kapitler er bygget op på samme måde, hvilket gør bogen lettere at læse[...] Eksempelvis har kapitlet ”Undersøgelser til belysning af brugerperspektivet” flere gode modeller, der viser rammer og variable for patienttilfredshed, og det gives god inspiration, hvis man vil arbejde med den brugeroplevede kvalitet. Bogen er en seriøs lærebog vedr. kvalitetsudvikling.[...]”Kvalitetsudvikling i praksis” har en dybere behandling af emnerne og har større fokus på forskningens betydning."
Ulla Pedersen, ergoterapeut, MSU
DSEF Nyhedsbrev 04. august 2011
"Målgruppen er alle faggrupper i helsevesenet, i tillegg til politikere og administratorer. Målet er å beskrive det teoretiske og praktiske grunnlaget for moderne kvalitetsutvikling i helsevesenet på et kunnskapsbasert grunnlag. En av styrkene er at de 21 kapitlene er bygd opp omkring et innledende tilfelle som illustrerer kapitlets problemstilling. Det fungerer godt i mange av kapitlene, gjør stoffet mindre tørt og letter tilegnelsen av teori og metode. [...] boken vil være et av mine viktige oppslagsverk i arbeidet med kvalitetsutvikling i praksis [...]"
Janecke Thesen
www.tidsskriftet.no28. oktober 2011
"Kvalitetsudvikling i praksis er en opdateret bog, der omhandler væsentlige og relevante områder indenfor kvalitet og patientsikkerhed på sundhedsområdet. Kapitlerne er opbygget efter en fast skabelon med gennemgang af teori og metode og praktiske eksempler, som knytter an til både national og international viden og erfaring på områderne. [...] Emnerne kan give grobund for mange gode diskussioner om kvalitet og udvikling eller mangel på samme. Bogen kan vise retning og inspirere sygeplejersker og deres samarbejdspartnere til at søge et spadestik dybere i de mange nationale og internationae litteraturhenvisninger [...]"
Birgit Simonsen
Sygeplejersken11. november 2011
"Så er >>Biblen<< om kvalitetsudvikling i det danske sundhedsvæsen (læs: sygehusvæsen) udkommet, med seks redaktører og 23 forfattere alle centralt placerede i kvalitetsudviklingen som fagfolk, kvalitetsudviklere, sundhedsøkonomer og administratorer. [...] Den danske kvalitetsmodel er grundigt beskrevet i flere sammenhænge. Bogen kan bruges af alle faggrupper i sundhedsvæsenet og af alle med interesse for kvalitetsudvikling. [...]"
Søren Friborg
Ugeskrift for læger25. november 2011