Fås som

Bog

Pris pr. stk.

350,00 kr.

280,00 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

350,00 kr.

280,00 kr. ekskl. moms

KOL

- sygdom, behandling og organisation

KOL – sygdom, behandling og organisation giver en omfattende gennemgang af alle aspekter omkring KOL-patienter fra tidlig opsporing og diagnose til forebyggelse, behandling og sundhedsvæsenets organisation. Vinklen er tværfaglig og alle kapitler er skrevet af specialister på deres felt. Bogen er en grundbog og et opslagsværk for den, der vil tilegne sig viden om KOL-patienter eller den, der er specialist på sit felt, men har brug for at opdatere sin viden om selve sygdommen eller om arbejdet med KOL-patienter.

KOL

Fås som

  • Bog

Fakta

ISBN:
9788762809451
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
10. januar 2011
Sider:
272
Redaktør:
Laura Norn Hammen

ANMELDELSER

"[...] De tre hovedforfattere er de helt tunge drenge/piger i Danmark, når vi taler om ekspertviden om KOL. Navnet Lill Moll er kendt af mange, ikke mindst dem som for tiden arbejder med forløbsprogrammer. Peter Lange er forfatteren bag utallige artikler om KOL, og endelig er der Birthe Hellquist Dahl, der livslangt har beskæftiget sig med KOL-patienter. Der er ingen tvivl om, at vi er i gode hænder. De øvrige 28 højt specialiserede fagfolk, som indgår i forfatterrækken, er kendte navne, som alle er med til at give bogen et troværdigt og overbevisende indtryk. [...] Forfatterne ønsker at give os et opslagsværk, og det må siges virkelig at være lykkedes med denne bog. Der er en super god og detaljeret indholdsfortegnelse, som fungerer, som den skal, og som jeg kraftigt kan anbefale. [...]"
Steffen Hogg Christensen, lungesygeplejerske, freelance
Sygeplejersken, april 201110. maj 2011
"Når man arbejder med mennesker, der har KOL, opdager man, hvor mangefacetteret en sygdom det er, og hvor meget sygdommen griber ind i patientens liv og livet hos de pårørende, der lever sammen med KOL-patienten. Derfor er det vigtigt, når der kommer så omfattende en bog som denne beskrivelse af sygdommen i handlen. Redaktionen har gjort et godt arbejde ved at finde vidende og engagerede forfattere til de enkelte afsnit. Og tak for det - jeg har ikke læst en fagbog tidligere, der forsøger at favne så bredt som denne." "[...]det er en vigtig udgivelse, der peger i retning af, hvorledes man skal tænke tværsektorielt allerede på papiret, når sygdommen beskrives i den postgraduate litteratur. Så tak for den."
Claus Rendtorff
Practicus, april 201110. maj 2011
"Det er en fremragende bog, som med udbytte kan læses af speciallæger i lungemedicin. Den er på mange områder mere detaljerig og informativ end internationale monografier, inklusive ERS Handbook, Respiratory Medicine 2010. Bogens redaktører er inden for almen medicin, specialiseret lungemedicin og lungemedicinsk sygepleje pionerer og ildsjæle, som nyder stor faglig respekt såvel i Danmark som internationalt. Forfatterpanelet afspjeler en stor faglig indsigt og et stort netværk. Bogen kan anbefales til alle faggrupper, som beskæftiger sig med patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) [...] obligatorisk læsning for alle læger, som påbegynder speciallægeuddannelse i lungemedicin, ligesom man på enhver afdeling, hvor man behandler patienter med KOL, bør have den i håndbogsbiblioteket. [...]"
Finn Vejlø Rasmussen
Ugeskrift for læger22. september 2011
"[...] Boken spenner vidt fra tidlig oppsporing og diagnose til forebygging, behandling og helsevesenets organisasjon. Flere av kapitlene er skrevet av fremragende danske forskere innenfor fagfeltet. Spesielt vil jeg fremheve kapitlene om forekomst, etiologi og patogenese, diagnose og klassifikasjon, screeningundersøkelser, røykeavvenning og behandling i den stabile fasen. Forfatterne øser av sitt store erfaringsgrunnlag fra direkte pasientkontakt og stor og god innsikt til dansk og internasjonal forskning. [...] Henvisningen mellom kapitlene er gode, og redaktørene har gjort en stor jobb med å skape samstemmighet mellom de mange forfatterne. Læreboken er god, og det er bare å gratulere med resultatet. Den bør få en stor leserskare av leger, sykepleiere, fysioterapeuter, dietetikere, ergoterapeuter og annet helsepersonell, i tillegg til helseadministratorer og politikere som har ansvar for å gi gode helsetjenester. Jeg anbefaler at den kjøpes inn til bibliotek, sykehus og allmennpraksis."
Amund Gulsvik
www.tidsskriftet.no08. juni 2012