Klinisk neurofysiologi

Klinisk neurofysiologi giver den første samlede danske fremstilling af faget klinisk neurofysiologi med fokus på både de kliniske problemstillinger og den tekniske disciplin, faget også er. Der foretages i dag flere klinisk-neurofysiologiske undersøgelser end no­gensinde før, og det har skabt en bredere interesse og forstå­else for neurofysiologiens mange muligheder, og dermed et behov for bogen.

Teksten beskriver alle metoder, der regelmæssigt anvendes på klinisk-neurofysiologiske afdelinger. Hovedvægten er på elektrodiagnostiske meto­der, men også andre metoder, fx ultralydundersøgelse af perifere nerver, er medta­get. For at betone den enkelte metodes tekniske aspekter og faldgru­ber gennemgås metoderne hver for sig i hvert sit kapitel. Enkelte kapitler tager udgangs­punkt i en klinisk problemstilling, fx udredning af søvnsygdomme. Generelt er vægten lagt på det almindelige snarere end det sjældne.

Den primære målgruppe er yngre læger inden for neurologi, men mange andre med interesse for neurologi og neurokirurgi vil kunne få glæde af bogen. De store kapitler om EEG, EP og EMG kan bruges på neuro­fysiologiassistent- og bioanalytikeruddannelserne, og bogen giver henvisende læger fra andre specialer indsigt i de undersøgelser, som de bestiller til deres patienter.

 

Klinisk neurofysiologi

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788762816695
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
08. februar 2017
Sider:
224
Redaktør:
Laura Norn Hammen

ANMELDELSER

"Jeg kan alt i alt anbefale bogen til alle interesserede."

Charlotte Dornonville de la Cour

Ugeskrift for Læger

02. august 2017

"Som klinisk vejleder og bioanalytiker med mere end fire års erfaring indenfor neurofysiologien, kunne jeg ikke være mere begejstret for at der ENDELIG kom en fagbog på dansk, som uddannede neurofysiologer (læger) på tværs af klinikker landet over er gået sammen om at skrive. Bogen er beskrevet som en lærebog til specielt yngre læger og andet sundhedsfagligt personale med interesse i neurologi, men formidles også til bl.a. bioanalytikerstuderende."

Julie Dyppel, bioanalytiker & klinisk vejleder, Neurofysiologisk Klinik, Rigshospitalet, Blegdamsvej.

Danske Bioanalytikere nr. 10, 2017.

29. september 2017

"I den lille boken beskriver de tekniske aspekter, indikasjoner og gjennomføring av elektrodiagnostiske rutinemetoder i korte, velskrevne kapitler. De større kapitlene om EEG, EMG og EP inneholder relevante kliniske problemstillinger og kasuistikker i en godt gjennomarbeidet tekst. I tillegg er det informative tabeller, mange figurer med gjennomgående høy kvalitet og aktuelle referanselister for den som vil fordype seg.

Etter min mening vil boken være svært nyttig for leger i nevrofag og for pediatere og intensivleger som bruker klinisk nevrofysiologisk diagnostikk og monitorering for sine pasienter. I tillegg er den meget godt egnet for utdanning og undervisning av staben som jobber i laboratoriene, både sykepleiere, assistenter og ingeniører. De to eksemplarene jeg har i min hylle, er i hvert fall for det meste utlånt. Boken vil gi deg masse læringsutbytte og anbefales herved!"

Tom Eichele

Tidsskriftet - Den Norske Legeforening

16. oktober 2017