Intensivsygepleje

Intensivsygepleje er den første, danske bog om intensivsygepleje med en overvejende humanistisk tilgang til specialet. Bogen er tænkt som et supplement til den omfattende naturvidenskabelige litteratur, der findes på området.

I bogen belyses forskellige aspekter af intensivsygepleje, der skal sikre en helhedsorienteret behandling og pleje af den kritisk syge patient og dennes pårørende. Der behandles emner som fx velvære, kommunikation og etik, og der gives eksempler på tiltag af mere instrumental karakter i form af bl.a. respirationsstøtte, endotrakeal sugning, ernæring, smertebehandling og mobilisering af patienten.

For at sikre et optimalt patientforløb sættes der fokus på såvel indlæggelsen som på den tidlige opsporing af kritisk sygdom, overflytning til anden afdeling eller eget hjem samt opfølgning på udskrivelse.

Kapitlerne er skrevet af danske specialister med stor viden og praktisk erfaring med intensivområdet.

Bogen henvender sig primært til intensivsygeplejersker, sygeplejersker under specialuddannelse til intensivsygeplejersker samt sygeplejersker, der arbejder med kritisk syge patienter. Bogen vil også kunne anvendes af studerende og undervisere inden for sygeplejerskeuddannelsen og andre sundhedsuddannelser – såvel i den teoretiske som den kliniske del af uddannelsen.

Intensivsygepleje

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788717043954
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
07. juni 2016
Sider:
224
Redaktør:
Martin Toft

ANMELDELSER

En humanistisk tilgang til kritisk syge patienter

[...]Forfatterne formår at skrive praksisnært og anvise begreber og løsningsforslag, der umiddelbart kan anvendes i det daglige arbejde på en intensivafdeling.

[…]et stærkt supplement til den eksisterende naturvidenskabelige litteratur. Bogen kan både bruges som opslagsværk og læses fra start til slut. Redaktørerne har sikret en genkendelig struktur igennem alle kapitlerne. Bogen er både værdifuld og transparent, og der redegøres tydeligt for, hvor der mangler forskning inden for den intensive sygepleje.
Som intensivsygeplejerske giver jeg bogen mine varmeste anbefalinger.”

Birthe Husted Nielsen
Sygeplejersken19. september 2016