Idrættens træningslære

Idrættens træningslære

Beskrivelse

Fakta

Idrættens træningslære er en uundværlig fagbog, der samler den generelle træningslære, og med et forskningsbaseret udgangspunkt præsenterer den opdaterede viden inden for dette felt. I bogen inddrages og eksemplificeres også elementer fra den mere specifikke træningslære, hvor fokus er på enkelte idrætsgrene og helt specifikke valg og metoder anvendt i det regi.

Denne 3. udgave af Idrættens træningslære er helt omstruktureret og gennemgribende revideret i forhold til sidste udgave, og nu inddelt i seks dele som alle er skrevet af skandinaviske forskere inden for hver deres respektive fagområder. Delene består af:

  1. Træningslærens grundlæggende begreber og principper
  2. Grundlæggende behandlingsprogram for præstationsudvikling
  3. Trænerrollen
  4. Træningsprocessen
  5. Træningsformer og træningsmetoder
  6. Andre vigtige temaer i træningslære.

Bogen er som udgangspunkt rettet mod læsere med en baggrund eller erfaring inden for træning og præstationsoptimering, og vil i undervisningssammenhæng være yderst relevant i gymnasiet, på idrætshøjskoler og højere uddannelser med fokus på idræt og fysisk aktivitet.

Fås som
I alt

695,00 kr.

556,00 kr. ekskl. moms