Spring til hovedindhold
Hygiejne for klinikere

Hygiejne for klinikere

HYGIEJNE FOR KLINIKERE giver en bred indføring i hospitalsinfektioners årsag og natur, hvordan de smitter, og hvordan de forebygges med effektive hygiejniske forholdsregler. Bogen er skrevet som en hjælp til det kliniske sundhedspersonale, der har deres daglige gang blandt patienterne, og til studerende, der skal lære faget fra bunden, inden de møder patienterne ude i klinikken. Bogen kan også med fordel læses af ledelser og beslutningstagere, som sætter rammerne for det infektionshygiejniske arbejde.

COVID-19-pandemien har tydeliggjort behovet for at forebygge infektioner på vores hospitaler. Hygiejne reduceres let til teknik og statistikker, men man må aldrig glemme, at der er mennesker – patienter såvel som personale – bag enhver infektion. Derfor er bogen i vidt omfang bygget op om sygehistorier taget fra det virkelige liv, som illustrerer de udfordringer, vi står med, og betydningen af at imødegå dem med god hygiejne.


Hans Jørn Kolmos er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet i Odense. Han har stor erfaring med infektionshygiejne som mangeårig overlæge ved de klinisk mikrobiologiske afdelinger på Hvidovre Hospital og Odense Universitetshospital og som formand og bestyrelsesmedlem i danske og internationale faglige selskaber.