Spring til hovedindhold
Helt uden grænser - etik og seksualitet

Helt uden grænser - etik og seksualitet

Helt uden grænser – etik og seksualitet præsenterer et samlet billede af de mange etiske spørgsmål, der angår den menneskelige seksualitet. Bogen udpeger de steder, hvor seksualiteten udfordrer og potentielt overskrider gældende normer og værdier, og ambitionen er at vise kompleksiteten i de mange etiske spørgsmål, som seksualiteten rejser i dag. Det gælder alt fra grænserne for seksuelle perversiteter, seksuel afholdenhed gennem tro og teknik, kommercialisering af seksualiteten gennem reklamer og prostitution til medicin, kirurgi og teknik - ikke mindst den del, der angår reproduktion og reproduktionsteknologi.

 
Bogen er struktureret i fire dele med hver sin afgrænsede tematik:

  • Første del angår de etiske grænser for vores seksualitet
  • Anden del præsenterer og debatterer den seksuelle afholdenhed ud fra flere etiske tematikker
  • Tredje del behandler især den assisterede reproduktion og de mangfoldige måder, hvorigennem vi i dag får børn uden sex
  • Fjerde og sidste del beskriver, diskuterer og vurderer grænserne for en kommercialisering af selve kønsakten
     
Fås som
I alt

205,00 kr.

164,00 kr. ekskl. moms