Spring til hovedindhold
Fundamentals of Care

Fundamentals of Care

Klinik, ledelse, uddannelse og forskning

FUNDAMENTALS OF CARE: Klinik, ledelse, uddannelse og forskning beskriver en vigtig ny tendens i sygepleje, som udspringer af overbevisende international dokumentation for mangelfuld sygepleje – især i forhold til patienter og borgeres fundamentale behov. Det er den første samlede præsentation af begrebsrammen Fundamentals of Care på dansk i bogform, og målet er at bidrage til, at alle sygeplejersker fokuserer mere målrettet på sygeplejens selvstændige genstandsområde.

Bogens kapitler gentænker på forskellig vis fagets helt fundamentale spørgsmål: Hvad er sygepleje, og hvad bør sygepleje rette sig mod? Den henvender sig derfor til sygeplejersker på alle niveauer og in-den for alle virksomhedsområder. Det gælder kliniske sygeplejersker, ledere, undervisere og forskere, samt bachelor-, master- og kandidatstuderende.

Bogen er skrevet i samarbejde med kliniske sygeplejersker, ledere, undervisere og forskere, og de viser hver især, hvilket potentiale denne form for grundlagstænkning rummer. I klinisk praksis og på ledelsesniveau kan bogen bruges i faglige refleksionsfora, journal clubs o.l. På ledelsesniveau kan bogen bidrage til at styrke argumentation for sygeplejens genstandsområde i prioriteringer, normeringer og ressourcetildeling. I uddannelses- og forskningsmiljøer kan bogen være med til at tydeliggøre, hvad sygepleje er, og hvor faget behøver ny viden og forskning.