Fundamentals of Care

Klinik, ledelse, uddannelse og forskning

FUNDAMENTALS OF CARE: Klinik, ledelse, uddannelse og forskning beskriver en vigtig ny tendens i sygepleje, som udspringer af overbe-visende international dokumentation for mangelfuld sygepleje – især i forhold til patienter og borgeres fundamentale behov. Det er den første samlede præsentation af begrebsrammen Fundamentals of Care på dansk i bogform, og målet er at bidrage til, at alle sygeplejersker fo-kuserer mere målrettet på sygeplejens selvstændige genstandsområde.

Bogens kapitler gentænker på forskellig vis fagets helt fundamentale spørgsmål: Hvad er sygepleje, og hvad bør sygepleje rette sig mod? Den henvender sig derfor til sygeplejersker på alle niveauer og in-den for alle virksomhedsområder. Det gælder kliniske sygeplejersker, ledere, undervisere og forskere, samt bachelor-, master- og kandi-datstuderende.

Bogen er skrevet i samarbejde med kliniske sygeplejersker, ledere, un-dervisere og forskere, og de viser hver især, hvilket potentiale denne form for grundlagstænkning rummer. I klinisk praksis og på ledel-sesniveau kan bogen bruges i faglige refleksionsfora, journal clubs o.l. På ledelsesniveau kan bogen bidrage til at styrke argumentation for sygeplejens genstandsområde i prioriteringer, normeringer og ressourcetildeling. I uddannelses- og forskningsmiljøer kan bogen være med til at tydeliggøre, hvad sygepleje er, og hvor faget behøver ny viden og forskning.

Fundamentals of Care

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788762820074
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
04. maj 2021
Sider:
256
Redaktør:
Martin Toft

ANMELDELSER

Bogen beskriver en vigtig ny tendens i sygepleje, som udspringer af overbevisende international dokumentation for mangelfuld sygepleje - især i forhold til patienter og borgeres fundamentale behov. Det er den første samlede præsentation af begrebsrammen Fundamentals of Care på dansk i bogform. Målet er at bidrage til, at alle sygeplejersker fokuserer mere målrettet på sygeplejens selvstændige genstandsområde. Bogens kapitler gentænker på forskellig vis fagets helt fundamentale spørgsmål: Hvad er sygepleje, og hvad bør sygepleje rette sig mod? Den henvender sig derfor til sygeplejersker på alle niveauer og inden for alle virksomhedsområder.

Det gælder kliniske sygeplejersker, ledere, undervisere og forskere, samt bachelor-, master-og kandidatstuderende.

Bogen er skrevet i samarbejde med kliniske sygeplejersker, ledere, undervisere og forskere, og de viser hver især, hvilket potentiale denne form for grundlagstænkning rummer. I klinisk praksis og på ledelsesniveau kan bogen bruges i faglige refleksionsfora, journal clubs og lignende. På ledelsesniveau kan bogen bidrage til at styrke argumentation for sygeplejens genstandsområde i prioriteringer, normeringer og ressourcetildeling. I uddannelses-og forskningsmiljøer kan bogen være med til at tydeliggøre, hvad sygepleje er, og hvor faget behøver ny viden og forskning.

Dagens Medicin

24. august 2021