Fra kaos mod samling, mestring og helhed

Fra kaos mod samling, mestring og helhed

Beskrivelse

Fakta

En bog om psykiatrisk sygepleje til psykotiske patienter med en systematisk fremstilling af jeg-styrkende sygepleje, og hvordan den udøves i praksis. Der fokuseres på det psykotiske menneske med vægt på de overordnede principper for, hvad et psykotisk menneske har behov for. Den beskrevne sygepleje kan umiddelbart også overføres til patienter med mindre indgribende lidelser.
Fås som
I alt

270,00 kr.

216,00 kr. ekskl. moms