Spring til hovedindhold
Evidensbaseret medicin

Evidensbaseret medicin

Evidensbaseret medicin og klinisk forskningsmetode

Bogen giver en oversigt over fagfeltet evidensbaseret medicin og en indføring i kritisk læsning af kliniske forskningsartikler.

Evidensbaseret medicin har fokus på hvordan man kan identificere, opsummere og analysere kliniske studier – og klinisk forskningsmetode giver basis for at vurdere pålideligheden og anvendeligheden af de fundne studier. Udgangspunktet er typisk en undren hos en patient, en sundhedsprofessionel eller en sundhedspolitisk beslutningstager – og et forsøg på at finde svar i forskningslitteraturen.

Bogen beskriver hvordan man:

  • Formulerer et fokuseret klinisk spørgsmål
  • Søger efter relevante kliniske studier i databaser over forskningslitteratur
  • Vurderer risiko for systematiske fejl i de fundne studier
  • Vurderer studiernes kliniske anvendelighed
  • Vurderer den samlede evidens
  • Bruger denne viden til at træffe beslutninger i klinisk praksis

Bogens første del introducerer fagområdet. Anden del beskriver de vigtigste typer af kliniske studier, fx randomiserede forsøg og systematiske oversigter. Tredje del omhandler springet fra klinisk forskning til klinisk praksis, fx udarbejdelse og implementering af kliniske retningslinjer. Fjerde og afsluttende del beskriver tværgående emner, fx interessekonflikter og rapporteringsbias.

Bogen indeholder også problemstillinger, som traditionelt ikke beskrives så fyldigt i bøger om evidensbaseret medicin. Det drejer sig fx om studier af observatørvariation, kvalitative interviewstudier og betydningen af forhåndstiltro for fortolkning af kliniske forskningsresultater. Dertil kommer kapitler om patientens valg, forskningsetik og ansvarlig forskningspraksis.

Bogen er tænkt som lige relevant for studenten, der har brug for en lærebog, og den almene læser med sundhedsfaglig interesse eller baggrund, som har brug for en samlet oversigt eller en opslagsbog.

Til bogen hører et supplerende digitalt ekstramateriale med quizzer, uddybende tekst og ekstra figurer. Quizmaterialet skaber gode muligheder for at teste sine evner inden for bogens område. Du skal være logget ind som bruger på munksgaard.dk for at kunne benytte dig fyldestgørende af quizmaterialet. Oprettelse som bruger er gratis. Du kan tilgå ekstramaterialet her.