Fås som

Bog

Pris pr. stk.

250,00 kr.

200,00 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

250,00 kr.

200,00 kr. ekskl. moms

Etik - dilemmaer

ETIK – DILEMMAER beskriver systematisk de mange etiske dilemmaer, man som sundhedsprofessionel kan møde i klinisk sammenhæng. Hvor strammer det til? Hvordan er det svært? Hvad er på spil, og hvilke hensyn skal tages i betragtning?

Bogen kortlægger etiske dilemmaer, som er fælles for alle sundhedsprofessioner, men også dilemmaer, der er særlige for hvert fag og speciale. Dilemmaer, som opstår ved livets begyndelse og ved livets afslutning. Men også dilemmaer, der går på tværs af fag og specialer, fx vedrørende forebyggelse, tavshedspligt og prioritering. Med afsæt i en tematisk gennemgang understøtter bogen en vigtig fælles refleksion om divergerende værdier og forskellige typer af hensyn.

ETIK – DILEMMAER er en letlæst lærebog, der forener teoretisk undervisning og klinisk uddannelse. Den er især skrevet til studerende på de sundhedsfaglige uddannelser, hvor bogen vil være oplagt som fælles reference. Den er også et relevant valg på master- og kandidatuddannelser eller i forbindelse med efter- og videreuddannelse af sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætister, jordemødre, bioanalytikere, radiografer, læger m.fl.

Etik - dilemmaer

Fås som

  • Bog

Fakta

ISBN:
9788702309201
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
16. april 2021
Sider:
200
Redaktør:
Martin Toft

ANMELDELSER

Bogen har mange forskellige dilemmaer, sundhedsprofessioner kan befinde sig i med deres patienter, og den kan anvendes igennem hele sygeplejerskeuddannelsen. Bogen kan ligeså anvendes som en opslagsbog, når man som studerende eller færdiguddannet står i lige præcis den type af dilemma, som kan hjælpe med til at reflektere over situationen og lære at balancere på en knivsæg.

Lene Brogaard, Master i voksenuddannelse, sygeplejerske og Lektor på sygeplejerskeuddannelsen Københavns professionshøjskole.

Uddannelsesnyt nr. 3, 2021

21. oktober 2021