Fås som

Bog

Pris pr. stk.

200,00 kr.

160,00 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

200,00 kr.

160,00 kr. ekskl. moms

Døden i et professionelt perspektiv

De svære valg

Døden i et professionelt perspektiv - De svære valg henvender sig primært til sundhedsprofessionelle, som arbejder med døden blandt døende og pårørende. Dette arbejde rummer en lang række svære valg, som ofte har karakter af etiske dilemmaer. Der kan stilles spørgsmål om fx udsigtsløs behandling, terapi og aktiv dødshjælp, ligesom der skal træffes valg, som angår organdonation, obduktion etc.

Bogen er inddelt i fem kapitler, som er tematisk afgrænsede. Første kapitel angår den udsigtsløse behandling; hvem, hvad, hvornår og hvordan håndteres denne? Andet kapitel behandler syv tematisk afgrænsede kliniske eksempler, hvor døden skal håndteres, men hvor der også kan opstå tvivl om vejen til at gøre det godt. I tredje kapitel gennemgås aktiv dødshjælp, som et af nutidens mest diskuterede etiske dilemmaer. Kapitel fire sætter fokus på organdonation og -transplantation, og endelig giver bogens sidste kapitel en kort gennemgang af nogle af de spørgsmål og aktuelle problemstillinger, der rejser sig efter døden.

Som sådan er bogen værdirelateret såvel som evidensbaseret - og især orienteret mod at lægge op til refleksion hos læseren.

Jacob Birkler har i 2011-16 været formand for Det Etiske Råd med særlig interesse for livets begyndelse og livets afslutning.

Døden i et professionelt perspektiv

Fås som

  • Bog

Fakta

ISBN:
9788717044395
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
09. januar 2015
Sider:
160
Redaktør:
Martin Toft