Fås som

Bog

Pris pr. stk.

235,00 kr.

188,00 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

235,00 kr.

188,00 kr. ekskl. moms

Den digitale patient

Den digitale patient

tager afsæt i en ny verden: Patienten er blevet digitaliseret! Men hvem og hvad er den digitale patient, og hvornår og hvordan bliver den enkelte borger til en digital patient? Bogen indkredser patientens nye digitale identitet, som kan skabe grobund for en fælles forståelse og tværfagligt samarbejde mellem forskellige faggrupper.

Bogens målgruppe er alle, som arbejder professionelt med sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Det gælder på grunduddannelsesniveau, i forhold til efter- og videreuddannelse samt i klinisk praksis og blandt praktikere.

Den digitale patient

er skrevet ud fra et patientperspektiv, og ideen er at synliggørelse de mange udfordringer og konsekvenser, sundhedsinformatikken er svanger med. Bogen beskriver ikke blot den digitale patients fremtid, men fokuserer især på en række forhold og forbehold, der bør medtænkes, når nye elektroniske kommunikationsveje planlægges og cementeres i det danske sundhedsvæsen.

 

 

Om forfatterne:

Jacob Birkler er uddannet filosof med ph.d. i medicinsk etik. Formand for Det Etiske Råd. Lektor ved University College Syddanmark. Har gennem en årrække arbejdet med filosofi, etik og videnskabsteori i sundhedsfaglig praksis. Forfatter til en lang række bøger deriblandt Filosofi & sygepleje (2003), Videnskabsteori (2005), Etik i sundhedsvæsenet (2006), Nye veje til sygepleje (2007) og Etisk håndværk (2009).

 

Mads Ronald Dahl er uddannet i bioteknologi med ph.d. i immunologi og har en master i sundhedsinformatik. Leder af Sektionen for Sundhedsinformatik siden 2006 ved Aarhus Universitet. Forsker i informatik med speciel interesse i IT-sikkerhed, ældres brug af informatik og uddannelsesinformatik.

Den digitale patient

Fås som

  • Bog

Fakta

ISBN:
9788762810372
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
16. maj 2011
Sider:
155
Redaktør:
Martin Toft

ANMELDELSER

En nødvendig del af pensum "Bogen behandler nogle af de dilemmaer, der opstår ved, at patienten i dag ikke kun er et individ, men også en digital identitet i de it-systemer, der er et integreret grundlag i klinikerens arbejde." [...] "Bogen er en nødvendig dannelsesbog i sundhedsuddannelserne, idet digitaliseringen ændrer enhver side af patientkontakten og bl.a. transformerer vilkårene for sygepleje, hvorfor den bør indgå i pensum på flere niveauer. Teksten er velskrevet, og fagudtryk og spørgsmål til refleksion vises i bokse."
Raymond Kolbæk, lektor, cand.cur.
Sygeplejersken26. august 2011