Fås som

Bog

Pris pr. stk.

235,00 kr.

188,00 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

235,00 kr.

188,00 kr. ekskl. moms

Den digitale patient

Den digitale patient

tager afsæt i en ny verden: Patienten er blevet digitaliseret! Men hvem og hvad er den digitale patient, og hvornår og hvordan bliver den enkelte borger til en digital patient? Bogen indkredser patientens nye digitale identitet, som kan skabe grobund for en fælles forståelse og tværfagligt samarbejde mellem forskellige faggrupper.

Bogens målgruppe er alle, som arbejder professionelt med sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Det gælder på grunduddannelsesniveau, i forhold til efter- og videreuddannelse samt i klinisk praksis og blandt praktikere.

Den digitale patient

er skrevet ud fra et patientperspektiv, og ideen er at synliggørelse de mange udfordringer og konsekvenser, sundhedsinformatikken er svanger med. Bogen beskriver ikke blot den digitale patients fremtid, men fokuserer især på en række forhold og forbehold, der bør medtænkes, når nye elektroniske kommunikationsveje planlægges og cementeres i det danske sundhedsvæsen.

 

 

Om forfatterne:

Jacob Birkler er uddannet filosof med ph.d. i medicinsk etik. Formand for Det Etiske Råd. Lektor ved University College Syddanmark. Har gennem en årrække arbejdet med filosofi, etik og videnskabsteori i sundhedsfaglig praksis. Forfatter til en lang række bøger deriblandt Filosofi & sygepleje (2003), Videnskabsteori (2005), Etik i sundhedsvæsenet (2006), Nye veje til sygepleje (2007) og Etisk håndværk (2009).

 

Mads Ronald Dahl er uddannet i bioteknologi med ph.d. i immunologi og har en master i sundhedsinformatik. Leder af Sektionen for Sundhedsinformatik siden 2006 ved Aarhus Universitet. Forsker i informatik med speciel interesse i IT-sikkerhed, ældres brug af informatik og uddannelsesinformatik.

Den digitale patient

Fås som

  • Bog

Fakta

ISBN:
9788762810372
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
16. maj 2011
Sider:
155
Redaktør:
Martin Toft

ANMELDELSER

En nødvendig del af pensum "Bogen behandler nogle af de dilemmaer, der opstår ved, at patienten i dag ikke kun er et individ, men også en digital identitet i de it-systemer, der er et integreret grundlag i klinikerens arbejde." [...] "Bogen er en nødvendig dannelsesbog i sundhedsuddannelserne, idet digitaliseringen ændrer enhver side af patientkontakten og bl.a. transformerer vilkårene for sygepleje, hvorfor den bør indgå i pensum på flere niveauer. Teksten er velskrevet, og fagudtryk og spørgsmål til refleksion vises i bokse."
Raymond Kolbæk, lektor, cand.cur.
Sygeplejersken26. august 2011
"Forfatterens definition af den digitale patient er velskrevet og ikke uden humor. [...] Udviklingen af den elektroniske patientjournal (EPJ) beskrives godt. [...] Begrebet digital forståelse diskuteres godt. Sundhedspersonale har brug for ingangsvinklen til korrekt arbejde med patienten, og bogen har en god lærebogsagtig opbygning. [...] Det er en bog, der giver et godt overblik over digitaliseringen i sundhedsvæsenet. [...]"
Peder Jest
Ugeskrift for læger22. september 2011
"Som pårørende til en dement far oplever jeg jævnligt, hvordan de psykiatriske, somatiske og kommunale systemer ikke overleverer den mest basale information internt, hvilket giver en fornemmelse af, hvor langt der kan være til opnåelse af visionerne om digital understøttelse af det gode, sammenhængende patientforløb. Men bogen ’Den digitale patient’ påpeger, at denne problematik kun er en del af de udfordringer, der er omkring den digitale patient. Når mere end 4 ud af 10 danskere ikke kan begå sig digitalt, ved bl.a. ikke at have digital signatur, hvordan skal Danmark så opnå en status som fuldt digitaliseret land, et såkaldt D-land, sådan som et bredt politisk flertal stræber mod? [...] Set i dette lys kan bogen ’Den digitale patient’ blive et godt debatoplæg for ergoterapeuter. Den er rettet mod sundhedsvæsenet som helhed, uanset faggruppe, [...] Så brug bogen som udgangspunkt for mono- og tværfaglige drøftelser – og find ideer til felter, der helt klart kunne bruge en ergoterapeutisk vinklet udvikling og forskning."
Ulla Pedersen
DSEF Nyhedsbrev25. november 2011
"Der er tale om en lærebog, der efter hvert kapitel er forsynet med en række studiespørgsmål, som for de flestes vedkommende vedrører forholdet mellem teknologi og etik. Bogen er forsynet med mange gode eksempler på etiske problemstillinger, der søges belyst via fremtrædende filosofiske tænkere som eksempelvis Levinas, Husserl og Løgstrup." [...]"...bogen indeholder sådanne tekno-logiske og etiske indsigter (og spørgsmål), der gør, at den er yderst relevant at inddrage i uddannelsesmæssige sammenhænge indenfor sundhedsfagene."
Regner Birkelund. Universitetslektor, ph.d. og dr.phil. Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet.
Uddannelsesnyt27. juni 2012