Biokemi - et kompendium

Biokemi - et kompendium

Beskrivelse

Fakta

Bogen er skrevet af studenterundervisere til studerende. Den essentielle teori gennemgås systematisk, bl.a. ved brug af overskuelige illustrationer, tabeller, bokse og huskeregler. I kompendiet findes desuden en biokemisk planche (main map).

Kompendiet er inddelt i to dele. Del 1 er en indføring i biokemis centrale dogme, forskellige cellemekanismer og diverse analysemetoder. Den teoretiske gennemgang suppleres med konkrete eksempler, som er til stor gavn i eksamenssammenhæng.
I del 2 beskrives metabolismen, herunder kulhydrat-, fedt-, protein- og nukleotid-metabolisme. Samtlige omsætningsveje gennemgås ensrettet med definitioner, vigtigste reaktionsligninger, ATP-regnskab samt reguleringer.

Kompendiet kan bruges som introduktion til faget, men kan også fungere som opslagsværk, hvis man gerne vil genopfriske sin viden op til eksamen.

Kompendiet er fagredigeret af en specialist.

Samme serie

Ingen produkter