Fås som

e-bog (pdf-format)

Se priser, og find forhandler på Bogpriser.dk

Find priser her

Ansvar i sygepleje

- rettigheder & pligter

Forfatterens intention med "Ansvar i sygepleje - rettigheder og pligter", er at formidle viden om de lovgivningsmæssige rammer og brugen af dem i sygepleje, hvor der udvises omhu og samvittighedsfuldhed, og hvor patienternes rettigheder respekteres. Pligten til at udøve kvalificeret sygepleje beskrives ud fra et overordnet samfundsmæssigt perspektiv og relateres til sygeplejens hverdag, hvor der ofte kan opstå tvivlsspørgsmål om ansvar i forholdet mellem de formelle regler, sygeplejefaget og de stillingsbetingede forpligtelser. Bogen er velegnet som grundlag for faget jura i sygeplejerskeuddannelsen, men er også et relevant udgangspunkt for efter- og videreuddannelse, hvor temaet er de retslige rammer for sygepleje. Karenlene Ravn har gennem to årtier været forstanderinde i Sundhedsstyrelsen med ansvar for autorisation samt opgaver vedrørende grunduddannelser og kompetence for sygeplejersker og andet sygeplejepersonale, herunder social- og sundhedsassistenter samt radiografer. Ansvarsområdet har tillige omfattet styrelsens opgaver med videreuddannelser og specialuddannelser i sygepleje samt opgaver vedrørende sygepleje i EU og WHO.
Ansvar i sygepleje

Fås som

  • e-bog (pdf-format)

Fakta

ISBN:
9788762806603
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
19. marts 2007
Sider:
228
Redaktør:
Martin Toft