Patient

Grundbog i sygepleje

Dette er 2. udgave af Patient – grundbog i sygepleje. Bogen er en introduktion til det at være patient, men beskriver også samspillet mellem patient, sygeplejerske og pårørende. Målet er, at den sygeplejestuderende får et godt grundlag for at yde sygepleje med forståelse for patienten og dennes perspektiv.

Bogen er målrettet til professionsbachelorniveau, især i forhold til emnevalg, niveau, formelle krav og læringsudbytte på de to første studieår. Men bogen kan bruges i hele grunduddannelsen, bl.a. som reference i opgaver og til opslag om specifikke emner.

Patient er en del af en serie på tre grundbøger, hvor der samlet er fokus på, at den studerende understøttes i en kritisk, analytisk tilgang til stoffet, og at den studerende får indsigt i de sammenhænge, hvor sygepleje læres og udøves.

Alle kapitler i bogen er fagfælledømt af eksperter med specialviden.

En del af serien Grundbog i sygepleje
Patient

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Samme serie

Fakta

Klinik

Klinik

Pris pr. stk.

795,00 kr.

636,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

  • Bog
  • i-bog
Fag

Fag

Pris pr. stk.

495,00 kr.

396,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

  • Bog
  • i-bog

ANMELDELSER

”Imponerende niveau, præcision og faglighed […] Udgivelsen er et godt bud på en relevant, dækkende professionsrettet grundbog i sygepleje. Bøgerne gaber ikke over mere, end de kan rumme, og de rummer fint den grundlæggende sygeplejes facetter. […] Værket vidner om en høj grad af bearbejdning i anvendelsen af de mange skribenter, og det hele er fagfællebedømt. Der er en bevidst god balance mellem fagsprog og god læsbarhed, som gør en grundbog attraktiv. Der er god overskuelighed, mange fine pointer i pædagogiske bokse samt præciserende forklaringer, studiespørgsmål og rigelig dokumentation løbende. Jeg er imponeret over niveau, præcision og faglighed i et stramt, veldisponeret værk.”
Ole Bjørke
Sygeplejersken02. marts 2015
”Bøgerne er fornyende ved både at levere omfattende faglig viden som grundlag for udøvelse af sygepleje, samt ved at fremme en kritisk og refleksiv måde at forholde sig til sygeplejefaget på. To vigtige styrker ved bøgerne medvirker til denne læring, dels kan den studerende arbejde aktivt med stoffet, dels har bøgerne et imponerende og velvalgt indhold, sammensat, så kompleksiteten i sygeplejefaget og det sygeplejefaglige professionsområde fremstår overskueligt. Den aktive tilegnelse af stoffet fremmes gennem understøttende cases og arbejdsspørgsmål, samt i-bogens studieaktiviteter.
[…] Bøgerne kan anvendes i både den teoretiske og den kliniske del af uddannelsen. De enkelte kapitler kan bruges som introduktion til et emne, man kan lade sig inspirere af de talrige referencer eller læse som hjælp til refleksion over kliniske problemstillinger. Bogen kan således også anbefales til kliniske vejledere og kollegaer.”
Marianne Poulsen Træger
Uddannelsesnyt01. maj 2015
”Imponerende niveau, præcision og faglighed […] Udgivelsen er et godt bud på en relevant, dækkende professionsrettet grundbog i sygepleje. Bøgerne gaber ikke over mere, end de kan rumme, og de rummer fint den grundlæggende sygeplejes facetter. […] Værket vidner om en høj grad af bearbejdning i anvendelsen af de mange skribenter, og det hele er fagfællebedømt. Der er en bevidst god balance mellem fagsprog og god læsbarhed, som gør en grundbog attraktiv. Der er god overskuelighed, mange fine pointer i pædagogiske bokse samt præciserende forklaringer, studiespørgsmål og rigelig dokumentation løbende. Jeg er imponeret over niveau, præcision og faglighed i et stramt, veldisponeret værk.”
Ole Bjørke
Sygeplejersken02. marts 2015
”Bøgerne er fornyende ved både at levere omfattende faglig viden som grundlag for udøvelse af sygepleje, samt ved at fremme en kritisk og refleksiv måde at forholde sig til sygeplejefaget på. To vigtige styrker ved bøgerne medvirker til denne læring, dels kan den studerende arbejde aktivt med stoffet, dels har bøgerne et imponerende og velvalgt indhold, sammensat, så kompleksiteten i sygeplejefaget og det sygeplejefaglige professionsområde fremstår overskueligt. Den aktive tilegnelse af stoffet fremmes gennem understøttende cases og arbejdsspørgsmål, samt i-bogens studieaktiviteter.
[…] Bøgerne kan anvendes i både den teoretiske og den kliniske del af uddannelsen. De enkelte kapitler kan bruges som introduktion til et emne, man kan lade sig inspirere af de talrige referencer eller læse som hjælp til refleksion over kliniske problemstillinger. Bogen kan således også anbefales til kliniske vejledere og kollegaer.”
Marianne Poulsen Træger
Uddannelsesnyt01. maj 2015