Fås som

Bog

Pris pr. stk.

325,00 kr.

260,00 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

325,00 kr.

260,00 kr. ekskl. moms

Psykologi i sundhedsfag

En grundbog

Psykologi i sundhedsfag er en grundbog i psykologi til sygeplejerskeuddannelsen og andre sundhedsuddannelser. Bogen beskriver psykologien som fag med fokus på temaer, der er relevante for studiet af og arbejdet med mennesker. Bogen er en ny og gennemrevideret udgave af Menneskets psykologi af samme forfatter.

Bogens opbygning
Bogens 10 kapitler giver en indføring i et bredt udvalg af psykologiske fænomener og teorier, bl.a. om personlighed, udvikling, perception, læring og sociale processer. Der bliver også præsenteret temaer, som er særligt relevante i en sundhedsfaglig kontekst, fx tab, krise, stress, relationer og mentalisering.

 

Målgruppe
Bogen er målrettet til studerende inden for sygepleje, fysioterapi, ergoterapi, jordemoderfaget m.fl., men også undervisere og praktikere kan få god gavn af bogens præsentation af både klassiske psykologiske teorier og helt nye udviklinger inden for psykologifaget.
 

 

 

Om forfatteren

Mette Schilling er uddannet sygeplejerske i 1986, og cand.psych. i 1996. Ansat som underviser i psykologi ved sygeplejerske- og radiografuddannelsen i Herlev fra 1996-2004. Ansat som forlagsredaktør på Dansk Psykologisk Forlag fra 2004-2010, og nu som forlagsredaktør på Hans Reitzels Forlag. Udgav i 2004 Menneskets psykologi på Munksgaards Forlag.
 

Psykologi i sundhedsfag

Fås som

  • Bog

Fakta

ISBN:
9788762810754
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
11. juni 2012
Sider:
288
Redaktør:
Martin Toft

ANMELDELSER

"Bogen er veldisponeret, med en del cases, faktabokse, "kort fortalt" bokse, tabeller og figurer, hvilket er gode supplementer til teksten, og på det rent sproglige område er bogen relativt let at læse, når man betænker, at stoffet kan være temmelig abstrakt. [...] Bogen kommer fint rundt i psykologiens landskab uden at blive alt for detaljeret. [...] Jeg synes, at bogen er en værdig afløser for nogle af de tidligere bøger med samme sigte."
Kim Johansen
Fysioterapeuten 1112. december 2012
"Viden, overblik og fin sproglig formidling går hånd i hånd i ny grundbog om psykologi i sundhedsfagene.[...] ... kapitel ni rummer en guldgrube af viden om sundhed, stress og coping, hvor der gives konkrete forslag til, hvordan stress og udbrænthed kan håndteres.[...] Forfatterne går nuanceret og grundigt til værks, samtidig formår hun med levende eksempler og bokse om "Fakta" og "Kort fortalt" at samle trådene og fastholde læserens interesse.[...] Bogen afspejler forfatterens solide baggrund i både det sundhedsfaglige, det psykologiske og det sproglige område, og bogen er da også et flot resultat, som man kun kan glædes over at læse.[...] Hvis forfatterens hensigt desuden er at inspirere til yderligere læsning - ja, så er den intention også indfriet hos mig."
Ryhl Heldbjerg
Psykolognyt21. januar 2013
"Her kom en tilgang til psykologien, der netop er til at gå til! [...] Hvert kapitel indledes med en oversigt, der organiserer det materiale, der introduceres i kapitlet og afrundes med kvalificerede ”forslag til videre læsning”, der tager afsæt i de kilder, som ligger til grund for kapitlet samt uddybning af disse. Foruden at være en strukturerende hjælp for læseren, er det også muligheden for at stimulere læseren til fordybelse. [...] Samlet set formår bogen at fremstille aktuelle og til tider abstrakte teorier og fænomener indenfor psykologien på en letlæselig og velskrevet måde og kan som sådan anbefales indenfor sundhedsuddannelserne."
Hanne Duedahl Nørgaard, VIA UC, Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro
Uddannelsesnyt04. februar 2013
"Bogen er veldisponeret, med en del cases, faktabokse, "kort fortalt" bokse, tabeller og figurer, hvilket er gode supplementer til teksten, og på det rent sproglige område er bogen relativt let at læse, når man betænker, at stoffet kan være temmelig abstrakt. [...] Bogen kommer fint rundt i psykologiens landskab uden at blive alt for detaljeret. [...] Jeg synes, at bogen er en værdig afløser for nogle af de tidligere bøger med samme sigte."
Kim Johansen
Fysioterapeuten 1112. december 2012
"Viden, overblik og fin sproglig formidling går hånd i hånd i ny grundbog om psykologi i sundhedsfagene.[...] ... kapitel ni rummer en guldgrube af viden om sundhed, stress og coping, hvor der gives konkrete forslag til, hvordan stress og udbrænthed kan håndteres.[...] Forfatterne går nuanceret og grundigt til værks, samtidig formår hun med levende eksempler og bokse om "Fakta" og "Kort fortalt" at samle trådene og fastholde læserens interesse.[...] Bogen afspejler forfatterens solide baggrund i både det sundhedsfaglige, det psykologiske og det sproglige område, og bogen er da også et flot resultat, som man kun kan glædes over at læse.[...] Hvis forfatterens hensigt desuden er at inspirere til yderligere læsning - ja, så er den intention også indfriet hos mig."
Ryhl Heldbjerg
Psykolognyt21. januar 2013
"Her kom en tilgang til psykologien, der netop er til at gå til! [...] Hvert kapitel indledes med en oversigt, der organiserer det materiale, der introduceres i kapitlet og afrundes med kvalificerede ”forslag til videre læsning”, der tager afsæt i de kilder, som ligger til grund for kapitlet samt uddybning af disse. Foruden at være en strukturerende hjælp for læseren, er det også muligheden for at stimulere læseren til fordybelse. [...] Samlet set formår bogen at fremstille aktuelle og til tider abstrakte teorier og fænomener indenfor psykologien på en letlæselig og velskrevet måde og kan som sådan anbefales indenfor sundhedsuddannelserne."
Hanne Duedahl Nørgaard, VIA UC, Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro
Uddannelsesnyt04. februar 2013