Ergoterapi og fysioterapi til ældre

Arbejdet med ældre udgør en stadig større del af arbejdsområdet for ergoterapeuter og fysioterapeuter, og denne bog sætter fokus på sygdomme og problematikker, som er særligt hyppige blandt ældre.

 

Ergoterapi og fysioterapi til ældre

tager udgangspunkt i den udvikling indenfor sundhedssektoren, der sætter borgeren i centrum, og som stiller krav om stor fleksibilitet og professionalisme fra den sundhedsprofessionelle. Bogen beskriver hvordan man med den ældre i fokus udfolder det monofaglige arbejde og det tværfaglige samarbejde på en måde, der på samme tid styrker de monofaglige kompetencer og øger kendskabet til andres faglige kompetencer.

Bogen består af tre dele:

  • Del 1 beskriver aldringsprocessen og scenarier for ældreliv, og der gås i dybden med det ergoterapeutiske og fysioterapeutiske arbejde. Desuden gennemgås det ergoterapeutiske og fysioterapeutiske arbejde med ældre med hoftefraktur, hånd- og skulderfraktur, osteoporose, apopleksi, KOL og demens. 

  • Del 2 retter fokus mod forebyggelse og sundhedsfremme, og emnerne her er blandt andet forebyggende hjemmebesøg, faldforebyggelse og forebyggelse af ensomhed.

  • Del 3 søger at inspirere kommende og nuværende ergoterapeuter og fysioterapeuter til at arbejde innovativt med at udvikle deres praksis og dermed udvikle de to professioner i nye og spændende retninger.

 

Teksten suppleres af beskrivende cases og fotos.

 

Bogens målgruppe er ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende samt de færdiguddannede terapeuter.

 

Ergoterapi og fysioterapi til ældre

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788762810563
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
17. august 2012
Sider:
352
Redaktør:
Karoline Baden Staffensen

ANMELDELSER

"Det afsnit, som klart er mest inspirerende, tager udgangspunkt i seks hyppigt forekommende problematikker og sygdomme hos ældre og diskuterer dem med udgangspunkt i det ergo- og fysioterapeutiskearbejde. Kapitlet løfter bogen op på et niveau, hvor også færdiguddannede fysioterapeuter og ergoterapeuter kan have gavn af at læse den[...]Alt i alt er bogen skrevet i et letlæseligt sprog. Den fremstår som en god oversigtsbog, der kan give studerende et bredere kendskab til det geriatriske felt. Det er min samlede oplevelse, at bogen er nem at orientere sig i, og at der er mange gode referencer, som man kan forfølge for at få dybere kendskab til teorien."
Stine Sonne Andersen
Fysioterapeuten 25. oktober 2012