Palliativ medicin

en lærebog

Dette er den første danske lærebog i palliativ medicin. Området er bredt og inkluderer både patientens og de pårørendes livskvalitet, gennem fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle /spirituelle fokusområder. Bogen kommer hele vejen rundt, og kapitlerne er skrevet af mange forfattere med forskellig faglig baggrund. Den kan læses fortløbende, men egner sig også til fordybelse i et enkelt udvalgt emne, eller som opslagsbog ved en aktuel, given problemstilling. Målgruppen er primært læger og medicinstuderende, men da palliativ behandling og pleje varetages af alle sundhedsprofessionelle, er kapitlerne skrevet, så de kan bruges af alle faggrupper, der har kontakt til patienter med uhelbredelige, livstruende sygdomme.

En del af serien Kliniske lærebøger
Palliativ medicin

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Samme serie

Fakta

Obstetrik - en grundbog

Obstetrik - en grundbog

Pris pr. stk.

575,00 kr.

460,00 kr. ekskl. moms

+-

Fås som

  • Bog
  • i-bog

ANMELDELSER

”Palliativ medicin er ikke bare smertebehandling. Palliativ medicin er ikke bare omsorg for døende. Palliativ medicin, er en tværfaglig, multidisciplinær tilgang til patienter med livstruende sygdomme og deres pårørende, med fokus på patientens fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov. Det gør den nye danske lærebog i palliativ medicin overbevisende rede for.

I stedet for at følge traditionen for medicinske lærebøger ved primært at fokusere på symptombehandling beskriver man i de to første dele nødvendigheden af viden om de psykologiske mekanismer, der præger personer i livskrise, kommunikation med nyttige råd til, hvilke fraser der kan anvendes for at komme igennem »den svære samtale«, professionalisme, åndelighed, etik, seksualitet, børn som pårørende og socialmedicin, lige fra overordnede principper til en gennemgang af den syges og de pårørendes rettigheder. Dermed kommer man læseværdigt og konkret rundt i mange af de discipliner, som behandlere i alle specialer bruger (eller burde bruge) hver eneste dag.

Tredje del af lærebogen er en gennemgang af de symptomer, som uhelbredeligt syge oftest oplever, og behandlingen heraf, inklusive et afsnit om, hvilke former for alternativ medicin, der er mest brugt i befolkningen. Endelig er der et uhøjtideligt og praktisk anvendeligt kapitel om de sidste levedøgn.

[…]Lærebogens utraditionelle opbygning understreger, at man i palliativ medicin tager sig af alle aspekter af den syges behov og derfor bør involvere stort set alle medicinske discipliner i et tæt samarbejde med patienterne og deres nærmeste.”
Afdelingslæge Lene Tschemerinsky Kirkeby
Ugeskrift for Læger16. juli 2015