Geriatri

Geriatri  er den første dansksprogede lærebog, som primært henvender sig til læger og medicinstuderende med interesse for det geriatriske speciale. Bogen kommer hele vejen rundt om geriatrien - fra specialets udvikling og organisering til demografi, alderdomsafgrænsning og de særlige forhold man ser hos den geriatriske patient. Herudover rummer bogen en række organspecifikke kapitler og kapitler om geriatriske syndromer.

Det geriatriske speciales opgave er primært diagnostik og behandling af akut indlagte ældre med komplekse sygdomsbilleder, på grund af multimorbiditet, polyfarmaci og nedsat funktionsevne. Opgaven varetages først og fremmest på hospitaler i tæt samarbejde med de øvrige specialer og med hyppig inddragelse af almen praksis og kommunernes hjemmepleje. De fleste klinisk arbejdende læger og sygeplejersker vil derfor jævnligt møde ældre patienter med geriatriske problemstillinger.

Teksten bygger på ekspertviden om, hvordan udredning og behandling af ældre patienter bedst tilrettelægges under hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for patientgruppen. Bogen giver – med gennemgang af normale, fysiologiske aldersforandringer i forskellige organer – den nødvendige forudsætning for at forstå eventuelle sygdomstegn fra det enkelte organ, og for at kende mulige aldersrelaterede begrænsninger i resten af kroppen i forbindelse med behandling.

Målgruppen er først og fremmest læger og medicinstuderende med interesse for området og alment praktiserende læger. Også sygeplejersker, der hyppigt har kontakt til ældre patienter med komplekse problemstillinger på hospital såvel som i primær sektor, kan have stor glæde af bogen.

Geriatri

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788762813878
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
08. marts 2016
Sider:
464
Redaktør:
Laura Norn Hammen

ANMELDELSER

"Her er den så endelig. Vi har længe savnet denne bog om geriatri, som er målrettet ikkegeriatere og medicinstuderende. Det er et privilegium at få lov til at læse en bog med et så indbydende design."

Ugeskrift for Læger
Else Marie Damsgaard06. juni 2016

"Med den demografiske udvikling bliver geriatri som speciale inden for lægevidenskaben og sygeplejen påtrængende. Derfor hilses denne bog velkommen som den første dansksprogede lærebog, der henvender sig til læger og medicinstuderende, men også kan læses med udbytte af sygeplejersker, ergo-og fysioterapeuter."

Berit Alberg Foldrup
Sygeplejersken27. juni 2016

”God bok for alle med interesse for geriatrifaget

[...]Boken er et bra supplement til den norske læreboken i geriatri (1) og koster noe mindre enn denne.”

B E Neerland
Tidsskrift for Den norske legeforening23. august 2016

"Afslutningsvis må man sige, at det er lykkedes på fornuftig vis at skrive en bog, der samler en viden, der ville være vanskelig at finde andre steder uden en større og meget tidskrævende indsats. For en yngre læge, der – for relativ nylig – er trådt ind i lægestanden, er relevansen af en sådan bog klar og tydelig [...] nu kan vi lave selvstudier og glæde os over en vellykket lærebog i geriatri."

Signe Nørgaard
Dansk Gerontologisk Selskab14. oktober 2016