Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område

indblik i videnskabelige metoder

Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område - indblik i videnskabelige metoder er et kalejdoskopisk blik ind i en række udvalgte metoder, der kan fungere som øjenåbner for muligheder, praktiske metodiske guidelines, ledetråde og greb. Endvidere er alle kapitler forsynet med en række anvisninger til anden relevant litteratur til yderligere fordybelse i de konkrete metoder. Hovedvægten af de metodiske kapitler er lagt på forskellige typer af studier af litteratur samt empiriske studier med brug af spørgeskemaer, interviews, observation, foto mv. Derudover beskrives forskellige former for studier med intervention som sigte.

Denne nye udgave er stærkt opdateret og udbygget med tre nye metoder: casestudier, aktionsforskning samt tværsnits- og kohortestudier.

Kapitlerne er alle skrevet af forfattere, som har specifik forstand på eller erfaring med de konkrete metoder. Bogen indledes med et kapitel om at komme i gang med et sundhedsfagligt (professions)bachelorprojekt. Derefter følger et kapitel om litteratursøgning og 22 forskellige bud på metoder, som kan anvendes i bachelorprojekter. Endelig afrundes bogen med et kapitel om bachelorprojektets afslutning, herunder formidling af fund og resultater.

Målgruppen for bogen er primært studerende og undervisere inden for professionsbacheloruddannelserne på sundhedsområdet: afspændingspædagogik og psykomotorik, biomedicinsk laboratorieanalyse, ergoterapi, ernæring og sundhed, fysioterapi, global nutrition and health, jordemoderkundskab, radiografi samt sygepleje. Ligeledes henvender den sig til diplomstudierne inden for sundhedsområdet. Der er endvidere en stor overbevisende tro på, at bogen også kan anvendes inden for andre professionsbacheloruddannelser, såsom socialrådgiver, optometri, tandpleje mv.

Bogen bør introduceres til de studerende i begyndelsen af deres uddannelse, så de løbende oplæres i at gøre brug af en eller flere metoder gennem deres projekt- og eksamensopgaver.

Bachelorprojekter indenfor det sundhedsfaglige område

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788717044944
Udgave:
2
Udgivelsesdato:
16. november 2015
Sider:
336
Redaktør:
Martin Toft

ANMELDELSER

"Endelig er bogen her! (i revideret udgave). Bogen, der samler det, der kan virke som en større opgave, at danne sig et overblik over og få et indblik i [...] Alt i alt en rigtig god bog, som giver et godt afsæt til refleksion inden skriveredskaberne findes frem."

Kristine Antonsen
Forstyrrelsen01. november 2016

”Det er gennemgående en meget læsevenlig og anvendelsesorienteret bog, der præsenterer videnskabelige metoder til anvendelse i bachelorprojekter.

 

Samtlige kapitler er skrevet af meget anerkendte forskere i feltet med ekspertviden om de metoder, de præsenterer - metoder, der for studerende på bachelorniveau kan være svære at forstå og ikke mindst at anvende stringent i forbindelse med bachelorprojekter. Det lykkes samtlige forfattere på eksemplarisk vis at formidle svært tilgængeligt stof enkelt, præcist og anvendelsesorienteret. Det hænger sammen med, at der i alle kapitler er interessante og relevante eksempler fra det sundhedsfaglige område, hvorved det må formodes, at der vil være en høj grad af genkendelighed og overførbarhed for alle studerende i sundhedsfaglige professionsuddannelser. Alle kapitler er forsynet med fyldestgørende litteraturhenvisninger og åbner således mulighed for yderligere fordybelse i de specifikke metoder.

[…]Med overgang til nye bekendtgørelser i samtlige sundhedsprofessionsuddannelser kan bogen anbefales som grundbog allerede fra første semester, så de studerende med denne bog vil blive trænet i at tænke og arbejde metodisk stringent i forbindelse med opgaveløsning og eksamensskrivning.”

Jette Tegner
Uddannelsesnyt06. december 2016