Håndbog i litteratursøgning og kritisk læsning

Redskaber til evidensbaseret praksis

En af de største udfordringer for en evidensbaseret tilgang til praksis er den enorme mængde af publikationer, der offentliggøres hver dag over hele verden. Erfaringsmæssigt har det vist sig, at mange klinikere har det svært med de redskaber og metoder, som er en nødvendig forudsætning for evidensbaseret medicin (EBM) i praksis.

Håndbog i litteratursøgning og kritisk læsning - redskaber til evidensbaseret praksis giver konkrete bud på følgende spørgsmål: Hvordan formulerer man et godt spørgsmål; hvordan søger man; hvilke kriterier skal man anvende ved kritisk læsning af den fundne evidens samt hvilke konkrete udfordringer og metoder findes der for at implementere resultaterne i daglig praksis.

Der er tale om en opslagsbog eller håndbog, der forklarer, hvordan principperne for EBM virkeliggøres. Bogen tager udgangspunkt i byggestenen for praktisk gennemførelse af evidensbaseret praksis - den såkaldte CAT (Critically Appraised Topic). Dvs. en mindre rapport der beskriver det kliniske spørgsmål, litteratursøgningen, den kritiske læsning/vurdering og svaret på det kliniske spørgsmål.

Bogens målgruppe er de sundhedsprofessionelle - både studerende og færdiguddannede, der ønsker at sikre et evidensbaseret grundlag for deres daglige praksis. De daglige ledere kan også få stor nytte af at læse bogen, og den kan være en hjælp til, at deres afdeling bliver langt mere evidensbaseret.

Håndbog i litteratursøgning og kritisk læsning

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788762811966
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
06. oktober 2014
Sider:
250
Redaktør:
Karoline Baden Staffensen

ANMELDELSER

"[...]Trinvis beskriver og uddyber bogen alle faserne af evidensbaseringsprocessen – på en facon, der er både velformuleret og letforståelig. I de fleste kapitler anvendes tabeller og oversigter på en måde, der guider læseren og gør det nemt at bevare overblikket. Ligeledes er der mange praksisnære eksempler og forslag til øvelser, som gør det nemt som studerende eller kliniker at komme i gang med at udvikle sine færdigheder.
[...]Bogen holder hvad den lover! Den giver læseren værktøjer til at evidensbasere sin praksis. Forfatterne formår at komme rigtig fint omkring emnet, og ved gennemlæsning er der ikke umiddelbart noget, jeg mangler. Bogen er yderst relevant og kan absolut anbefales til både klinikere og studerende på både bachelor- og kandidatniveau, som ønsker at udvikle færdigheder i evidensbaseringsprocessen.”
Jeppe Thue Andersen
Fysioterapeuten27. januar 2015