Fås som

i-bog

Pris pr. stk.

507,50 kr.

406,00 kr. ekskl. moms

Enkeltbrugerlicens

Du skal være logget ind for at købe dette produkt

Basisbog i fysioterapi (i-bog)

Dette er en i-bog, en digital udgave af den trykte bog, suppleret med digitale værktøjer som fx oplæsning, søge- og notefunktion. I-bogen kan læses på computer, tablet og smartphone overalt, hvor der er internetadgang.

Basisbog i fysioterapi er den første samlede danske fremstilling af de temaer, der tegner fysioterapi som fag og profession. Bogen er skrevet af en bred vifte af forfattere, og her i 2. udgave er bogen inddelt i seks hovedtemaer: Introduktion til fysioterapi; Grundlaget for fysioterapi; Grundlaget for kvalitet i praksis; Parakliniske undersøgelser; Den fysioterapeutiske arbejdsproces og Rammer for at udøve fysioterapi. Inden for hvert af de seks områder præsenteres de tilgrundliggende teorier og kundskaber, som er nødvendige for udøvelse af og forståelse for fysioterapi.

Med denne nye udgave lægger bogen sig op ad de nye studieordninger, hvorfor der - udover en generel opdatering og revidering af bogen - også er tilkommet nye kapitler om parakliniske test, farmakologi og ernæring. Det er bogens sigte at skabe sammenhæng mellem de mange delelementer, der tegner fysioterapifaget og -professionen i dag.

Den primære målgruppe er studerende på fysioterapeutuddannelsen, men også fysioterapeuter i efter- og videreuddannelsesforløb vil have stor glæde af en samlet fremstilling af fysioterapiens teoretiske og praktiske grundlag. Alle andre fysioterapeuter, som ønsker en opdateret gennemgang af fagets redskaber og udvikling, kan også have god gavn af bogen. Gennem beskrivelser af både den praktiske, teoretiske og det videnskabelige grundlag præsenterer Basisbog i fysioterapi en sammenhængende ramme for fysioterapiprofessionens virke og understøtter således udviklingen af den faglige identitet.

Basisbog i fysioterapi (i-bog)

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788762814455
Udgave:
2
Udgivelsesdato:
08. februar 2017
Sider:
696
Redaktør:
Karoline Baden Staffensen