Spring til hovedindhold
Basale lærebøgerBasale lærebøgerBasale lærebøger

Basale lærebøger

Munksgaards basale lærebøger dækker de grundlæggende fag på bachelordelen af medicinstudiet. Bøgerne er skrevet af landets dygtigste undervisere og forskere, og er anbefalet pensumlitteratur på de fire medicinske fakulteter i Danmark. Som eksempler kan nævnes klassikerne Genesers histologi og Bevægeapparatets anatomi. De basale lærebøger er struktureret efter gældende målbeskrivelser, bygger på pædagogiske overvejelser og er velillustrerede.

FAKTA

  • Antal materialer3