Sundhedsvæsenet under forandring

Sundhedsvæsenet under forandring er en grundbog, som beskriver de vigtigste temaer i den seneste uddannelsesordning for sygeplejerskeuddannelsen. Bogen er skrevet af eksperter, og den bygger på en god kombination af ekspertviden, klinisk erfaring og forskningsmæssig indsigt. Målet er at beskrive, hvordan sundhedsvæsenet aktuelt forandrer sig, og hvad disse forandringer betyder for de studerendes læringsprocesser.

Bogen henvender sig især til sygeplejestuderende, både i den teoretiske og kliniske undervisning. Den er også relevant for sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle, som ønsker en opdateret viden om det danske sundhedsvæsen. Det er også oplagt at anvende bogen på diplomniveau og til kortere kursusforløb og efter- og videreuddannelse.

Sundhedsvæsenet under forandring udfordrer på flere niveauer til refleksion og nytænkning. Sygeplejestuderende og sygeplejersker skal være omstillingsparate, og de skal kende sundhedsvæsenets nyeste udfordringer for at kunne navigere refleksivt og handle professionelt. De enkelte kapitler er bl.a. forsynet med øvelser, ligesom læringsfokus står centralt i bogen.

Sundhedsvæsenet under forandring

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788762818262
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
07. august 2018
Sider:
376
Redaktør:
Martin Toft

ANMELDELSER

"En bog med sikker sygeplejefaglig bevidsthed. Med udgangspunkt i Sygeplejerskeuddannelsens bekendtgørelse af 2016 og  forventningerne til moderne sygeplejerskers mangefacetterede roller i vores sundhedshungrende velfærdssamfund bevæger bogen læseren gennem sundhedsvæsenets komplekse indretning og forandringer. Bogens kapitler er forfattet af sundhedsfaglige  kapaciteter og eksperter. Hvert kapitel afsluttes pædagogisk med eksempler på refleksionsøvelser og et resumé, som sikrer vigtige pointer, temaer og konklusioner. Bogen kombinerer ekspertviden, klinisk erfaring og forskningsmaessig indsigt og fokuserer på sundhedsvæsenets aktuelle forandringer og disses indflydelse på de studerendes læring. Målgruppen er primært sygeplejestuderende, men bogen kan også være relevant for andre sundhedsprofessionelle, der ajourfører deres viden gennem f.eks. kurser eller efteruddannelse. Det ligger ligefor at tænke bogen ind i de tværprofessionelle forløb på grunduddannelsen med
fokus på tværsektorielt samarbejde. Der er flere gode bud på håndgribelig sundhedsprofessionsrettet læsning: Patientsikkerhed,  teknologi, sundhedsøkonomi og prioritering. Men bogen byder også på mere sygeplejefaglige fokuseringer. (...) En bog med sikker sygeplejefaglig bevidsthed i et tværfagligt og politisk forandringspræget og komplekst sundhedsvæsen."

af Ole Bjørke, sygeplejerske, master i sundhedspædagogik og lektor på Sygeplejerskeuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole.
 

Sygeplejersken

10. december 2018

Bogen er relevant for sygeplejersker og sygeplejestuderende, da indholdet er inspireret af bekendtgørelsen fra 2016 og hvad, der kan forventes at en nyuddannet sygeplejerske. Kapitlerne afspejler den komplekse hverdag, en sygeplejerske skal indgå og agere i uafhængigt af konteksten og specialet, hun eller han arbejder inden for. Hvert kapitel kommer med forslag til, hvordan begreberne kan læres. Her kan det tydeligt ses, at det er en antologi med forskellige forfattere med forskellige syn på læring. Denne afveksling findes i denne sammenhæng positivt, da det giver inspiration til, hvorledes man som underviser kan tilrettelægge undervisningen, eller hvordan man som sygeplejerske eller studerende selv kan tilegne sig ny viden på området. Derudover slutter hvert kapitel med et afsnit, hvor hovedpointerne opsummeres. Det gør det mere overskueligt for læseren, da det er en længere bog med mange begreber og perspektiver.

Jeg har selv anvendt bogen på 5. semester og dens perspektiver på et sundhedsvæsen i forandring og kan anbefale den til andre.

Læs hele anmeldelsen her

Linn Wagner Sønderby, Adjunkt, Københavns Professionshøjskole

Uddannelsesnyt nr. 1, 2019

15. marts 2019

"En bog med sikker sygeplejefaglig bevidsthed. Med udgangspunkt i Sygeplejerskeuddannelsens bekendtgørelse af 2016 og  forventningerne til moderne sygeplejerskers mangefacetterede roller i vores sundhedshungrende velfærdssamfund bevæger bogen læseren gennem sundhedsvæsenets komplekse indretning og forandringer. Bogens kapitler er forfattet af sundhedsfaglige  kapaciteter og eksperter. Hvert kapitel afsluttes pædagogisk med eksempler på refleksionsøvelser og et resumé, som sikrer vigtige pointer, temaer og konklusioner. Bogen kombinerer ekspertviden, klinisk erfaring og forskningsmaessig indsigt og fokuserer på sundhedsvæsenets aktuelle forandringer og disses indflydelse på de studerendes læring. Målgruppen er primært sygeplejestuderende, men bogen kan også være relevant for andre sundhedsprofessionelle, der ajourfører deres viden gennem f.eks. kurser eller efteruddannelse. Det ligger ligefor at tænke bogen ind i de tværprofessionelle forløb på grunduddannelsen med
fokus på tværsektorielt samarbejde. Der er flere gode bud på håndgribelig sundhedsprofessionsrettet læsning: Patientsikkerhed,  teknologi, sundhedsøkonomi og prioritering. Men bogen byder også på mere sygeplejefaglige fokuseringer. (...) En bog med sikker sygeplejefaglig bevidsthed i et tværfagligt og politisk forandringspræget og komplekst sundhedsvæsen."

af Ole Bjørke, sygeplejerske, master i sundhedspædagogik og lektor på Sygeplejerskeuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole.
 

Sygeplejersken

10. december 2018

Bogen er relevant for sygeplejersker og sygeplejestuderende, da indholdet er inspireret af bekendtgørelsen fra 2016 og hvad, der kan forventes at en nyuddannet sygeplejerske. Kapitlerne afspejler den komplekse hverdag, en sygeplejerske skal indgå og agere i uafhængigt af konteksten og specialet, hun eller han arbejder inden for. Hvert kapitel kommer med forslag til, hvordan begreberne kan læres. Her kan det tydeligt ses, at det er en antologi med forskellige forfattere med forskellige syn på læring. Denne afveksling findes i denne sammenhæng positivt, da det giver inspiration til, hvorledes man som underviser kan tilrettelægge undervisningen, eller hvordan man som sygeplejerske eller studerende selv kan tilegne sig ny viden på området. Derudover slutter hvert kapitel med et afsnit, hvor hovedpointerne opsummeres. Det gør det mere overskueligt for læseren, da det er en længere bog med mange begreber og perspektiver.

Jeg har selv anvendt bogen på 5. semester og dens perspektiver på et sundhedsvæsen i forandring og kan anbefale den til andre.

Læs hele anmeldelsen her

Linn Wagner Sønderby, Adjunkt, Københavns Professionshøjskole

Uddannelsesnyt nr. 1, 2019

15. marts 2019