Spring til hovedindhold
Neonatologi

Neonatologi

Det raske og det syge nyfødte barn

Neonatologi er en lære- og håndbog om det raske og det syge nyfødte barn. Den er især til sundhedspersonale, der arbejder med nyfødte børn, herunder sygeplejersker, sundhedsplejersker, jordemødre, medicinske kandidater og yngre læger. 

I de første kapitler beskrives almene emner som fosterets udvikling, muligheder for føtal terapi, selve fødslen samt akut neonatalogi – et nyt kapitel – særligt i forbindelse med fødslen. Undersøgelse af nyfødte og screeningsprogrammer gennemgås også. Herefter introduceres det mature, det for tidligt fødte samt det væskehæmmede barn. Efterfølgende gennemgås de hyppigste sygdomme, som ses hos nyfødte, med en opdeling af organspecifikke sygdomme og tilstande.

Bogen behandler endvidere emner som vækst, ernæring og smertehåndtering. Herudover er tilkommet et nyt kapitel omhandlende social neonatologi. Transport af nyfødte og vejledning til forældre inklusive retningslinjer for krisehåndtering for forældre berøres tillige.

Denne femte udgave er grundigt revideret og indeholder opdateret tabel- og billedmateriale.

Forfatterne er tilknyttet Hvidovre Hospitals og Rigshospitalets neonatalafdelinger, og bogens kapitler er revideret af specialister fra hele landet. 

Pernille Pedersen er overlæge og leder på Neonatalafsnittet, Hvidovre Hospital.
Sara Krøis Holm er afdelingslæge på Afdeling for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, Rigshospitalet.
Emma Malchau Carlsen er afdelingslæge på Afdeling for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, Rigshospitalet