Den gode patientsamtale

Den gode patientsamtale er en praktisk anvendelig fagbog om kommunikation i sundhedsvæsenet. Bogen beskriver, hvordan sundhedsprofessionelle kan planlægge og udføre forskellige typer af patientsamtaler i dagligdagen. Med afsæt i cases illustrerer bogen de kommunikative udfordringer, man typisk oplever i mødet med patienter og pårørende. Desuden giver den mange konkrete bud på, hvordan man som sundhedsprofessionel kan forbedre sin egen praksis.

Bogen er forskningsbaseret, men illustrativ og letlæst. Den henvender sig til alle fagpersoner, der fører samtaler i sundhedsvæsenet. Den kan bruges til efter- og videreuddannelse, ligesom den er velegnet som lærebog på medicinstudiet, på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser og på de erhvervsfaglige sundhedsuddannelser. Bogen kan bruges som opslagsbog, og samlet giver den et godt overblik over de mest relevante færdigheder, man har brug for, når man skal kommunikere professionelt med patienter og pårørende.

Den gode patientsamtale består af tolv kapitaler, hvor der gennemgående er fokus på færdigheder. Første beskrives Calgary-Cambridge Guiden, som udgør bogens videnskabelige grundlag. Herefter følger kapitler om forskellige typer af samtaler, der afspejler varierende kliniske situationer og patienttyper. De sidste kapitler beskriver, hvad man kan gøre for at opøve og træne praktiske kompetencer, og hvordan man kan arbejde med kollegial feedback. Det afsluttende kapitel redegør for bogens evidensgrundlag.

Den gode patientsamtale

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788762816725
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
29. august 2016
Sider:
224
Redaktør:
Martin Toft

ANMELDELSER

"Et budskab i bogen er, sundhedsprofessionelle ved siden af den faglige viden har behov for specifikke kommunikative kompetencer, og at løbende udvikling af disse færdigheder er lige så vigtig som at holde sig fagligt à jour. Dette afspejles ikke altid i uddannelse og efteruddannelse, men denne bog kan bidrage til grundlæggende viden om kommunikation, som herefter løbende bør trænes og vedligeholdes. Bogen bør derfor læses af alle sundhedsprofessionelle."

Annette Sofie Davidsen
Ugeskrift for Læger10. november 2016