Den gode patientsamtale

Den gode patientsamtale er en praktisk anvendelig fagbog om kommunikation i sundhedsvæsenet. Bogen beskriver, hvordan sundhedsprofessionelle kan planlægge og udføre forskellige typer af patientsamtaler i dagligdagen. Med afsæt i cases illustrerer bogen de kommunikative udfordringer, man typisk oplever i mødet med patienter og pårørende. Desuden giver den mange konkrete bud på, hvordan man som sundhedsprofessionel kan forbedre sin egen praksis.

Bogen er forskningsbaseret, men illustrativ og letlæst. Den henvender sig til alle fagpersoner, der fører samtaler i sundhedsvæsenet. Den kan bruges til efter- og videreuddannelse, ligesom den er velegnet som lærebog på medicinstudiet, på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser og på de erhvervsfaglige sundhedsuddannelser. Bogen kan bruges som opslagsbog, og samlet giver den et godt overblik over de mest relevante færdigheder, man har brug for, når man skal kommunikere professionelt med patienter og pårørende.

Den gode patientsamtale består af tolv kapitaler, hvor der gennemgående er fokus på færdigheder. Første beskrives Calgary-Cambridge Guiden, som udgør bogens videnskabelige grundlag. Herefter følger kapitler om forskellige typer af samtaler, der afspejler varierende kliniske situationer og patienttyper. De sidste kapitler beskriver, hvad man kan gøre for at opøve og træne praktiske kompetencer, og hvordan man kan arbejde med kollegial feedback. Det afsluttende kapitel redegør for bogens evidensgrundlag.

Den gode patientsamtale

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788762816725
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
29. august 2016
Sider:
224
Redaktør:
Martin Toft

ANMELDELSER

"Et budskab i bogen er, sundhedsprofessionelle ved siden af den faglige viden har behov for specifikke kommunikative kompetencer, og at løbende udvikling af disse færdigheder er lige så vigtig som at holde sig fagligt à jour. Dette afspejles ikke altid i uddannelse og efteruddannelse, men denne bog kan bidrage til grundlæggende viden om kommunikation, som herefter løbende bør trænes og vedligeholdes. Bogen bør derfor læses af alle sundhedsprofessionelle."

Annette Sofie Davidsen
Ugeskrift for Læger10. november 2016

"Her er en anderleds lærebog med bud på, hvordan man forbedrer sin kommunikation [...] Den er et godt supplement til den eksisterende videnskabelige faglitteratur på området"

Ben Nielsen

Sygeplejersken

18. januar 2017

”Bogen synes at henvende sig til alle faggrupper inden for sundhedsvæsenet, og den præsenterer ét bud på, hvordan man som sundhedsprofessionel kan arbejde med at planlægge og udføre forskellige typer af samtaler med patienter og pårørende.


[…] Bogen igennem er teksten suppleret med eksempler – nærmest som talebobler – som understøtter og eksemplificerer den præsenterede teori. Dette gør, at bogen bliver overskuelig og let tilgængelig, og videre bidrager de mange praksisnære eksempler til at understøtte bogens relevans for den sundhedsfaglige praksis. Bogen tager således udgangspunkt i eksisterende viden om patientsamtaler, og sætter det ind i en dansk sundhedsfaglig kontekst – og det gør den godt”

Kathrine S. Eduardsen

Tidsskrift for Jordemødre

22. marts 2017

”Har du nogensinde været i tvivl om, hvad du skulle svare en patient? Nu er der hjælp at hente i bogen Den gode patientsamtale. Den er en praktisk anvendelig fagbog om kommunikation i sund. (…) Bogen er forskningsbaseret, men illustrativ og letlæst. Den henvender sig til alle fagpersoner, der fører samtaler i sundhedsvæsenet.”

Niels Stoktoft Overgaard

DL magasinet 04 - 05. september 2018

12. september 2018

"Åh, hvad pokker gik galt i den samtale? Det spørgsmål har mangen en læge og andre sundhedsprofessionelle stillet sig efter et møde med en patient, der ikke gik helt, som det burde have gjort. Problematikken var med til at afføde bogen ”Den gode patientsamtale”. Bogen beskriver som en af de første dansksprogede udgivelser, hvordan sundhedsprofessionelle kan planlægge og udføre forskellige typer af patientsamtaler i dagligdagen. Det sker med udgangspunkt i Calgary-Cambrige-Guiden, som udgør bogens forskningsvidenskabelige grundlag og er en model for kommunikation mellem patient og læge, sygeplejerske og andet sundhedspersonale. (...) Som hjælp og inspiration til at løse den opgave bedst muligt giver ”Den gode patientsamtale” en række konkrete bud på, hvordan man som sundhedsprofessionel kan forbedre sin samtalepraksis."

Henrik Lomholt Rasmussen

Praksis

07. november 2018

"Et budskab i bogen er, sundhedsprofessionelle ved siden af den faglige viden har behov for specifikke kommunikative kompetencer, og at løbende udvikling af disse færdigheder er lige så vigtig som at holde sig fagligt à jour. Dette afspejles ikke altid i uddannelse og efteruddannelse, men denne bog kan bidrage til grundlæggende viden om kommunikation, som herefter løbende bør trænes og vedligeholdes. Bogen bør derfor læses af alle sundhedsprofessionelle."

Annette Sofie Davidsen
Ugeskrift for Læger10. november 2016

"Her er en anderleds lærebog med bud på, hvordan man forbedrer sin kommunikation [...] Den er et godt supplement til den eksisterende videnskabelige faglitteratur på området"

Ben Nielsen

Sygeplejersken

18. januar 2017

”Bogen synes at henvende sig til alle faggrupper inden for sundhedsvæsenet, og den præsenterer ét bud på, hvordan man som sundhedsprofessionel kan arbejde med at planlægge og udføre forskellige typer af samtaler med patienter og pårørende.


[…] Bogen igennem er teksten suppleret med eksempler – nærmest som talebobler – som understøtter og eksemplificerer den præsenterede teori. Dette gør, at bogen bliver overskuelig og let tilgængelig, og videre bidrager de mange praksisnære eksempler til at understøtte bogens relevans for den sundhedsfaglige praksis. Bogen tager således udgangspunkt i eksisterende viden om patientsamtaler, og sætter det ind i en dansk sundhedsfaglig kontekst – og det gør den godt”

Kathrine S. Eduardsen

Tidsskrift for Jordemødre

22. marts 2017

”Har du nogensinde været i tvivl om, hvad du skulle svare en patient? Nu er der hjælp at hente i bogen Den gode patientsamtale. Den er en praktisk anvendelig fagbog om kommunikation i sund. (…) Bogen er forskningsbaseret, men illustrativ og letlæst. Den henvender sig til alle fagpersoner, der fører samtaler i sundhedsvæsenet.”

Niels Stoktoft Overgaard

DL magasinet 04 - 05. september 2018

12. september 2018

"Åh, hvad pokker gik galt i den samtale? Det spørgsmål har mangen en læge og andre sundhedsprofessionelle stillet sig efter et møde med en patient, der ikke gik helt, som det burde have gjort. Problematikken var med til at afføde bogen ”Den gode patientsamtale”. Bogen beskriver som en af de første dansksprogede udgivelser, hvordan sundhedsprofessionelle kan planlægge og udføre forskellige typer af patientsamtaler i dagligdagen. Det sker med udgangspunkt i Calgary-Cambrige-Guiden, som udgør bogens forskningsvidenskabelige grundlag og er en model for kommunikation mellem patient og læge, sygeplejerske og andet sundhedspersonale. (...) Som hjælp og inspiration til at løse den opgave bedst muligt giver ”Den gode patientsamtale” en række konkrete bud på, hvordan man som sundhedsprofessionel kan forbedre sin samtalepraksis."

Henrik Lomholt Rasmussen

Praksis

07. november 2018

"Et budskab i bogen er, sundhedsprofessionelle ved siden af den faglige viden har behov for specifikke kommunikative kompetencer, og at løbende udvikling af disse færdigheder er lige så vigtig som at holde sig fagligt à jour. Dette afspejles ikke altid i uddannelse og efteruddannelse, men denne bog kan bidrage til grundlæggende viden om kommunikation, som herefter løbende bør trænes og vedligeholdes. Bogen bør derfor læses af alle sundhedsprofessionelle."

Annette Sofie Davidsen
Ugeskrift for Læger10. november 2016

"Her er en anderleds lærebog med bud på, hvordan man forbedrer sin kommunikation [...] Den er et godt supplement til den eksisterende videnskabelige faglitteratur på området"

Ben Nielsen

Sygeplejersken

18. januar 2017

”Bogen synes at henvende sig til alle faggrupper inden for sundhedsvæsenet, og den præsenterer ét bud på, hvordan man som sundhedsprofessionel kan arbejde med at planlægge og udføre forskellige typer af samtaler med patienter og pårørende.


[…] Bogen igennem er teksten suppleret med eksempler – nærmest som talebobler – som understøtter og eksemplificerer den præsenterede teori. Dette gør, at bogen bliver overskuelig og let tilgængelig, og videre bidrager de mange praksisnære eksempler til at understøtte bogens relevans for den sundhedsfaglige praksis. Bogen tager således udgangspunkt i eksisterende viden om patientsamtaler, og sætter det ind i en dansk sundhedsfaglig kontekst – og det gør den godt”

Kathrine S. Eduardsen

Tidsskrift for Jordemødre

22. marts 2017

”Har du nogensinde været i tvivl om, hvad du skulle svare en patient? Nu er der hjælp at hente i bogen Den gode patientsamtale. Den er en praktisk anvendelig fagbog om kommunikation i sund. (…) Bogen er forskningsbaseret, men illustrativ og letlæst. Den henvender sig til alle fagpersoner, der fører samtaler i sundhedsvæsenet.”

Niels Stoktoft Overgaard

DL magasinet 04 - 05. september 2018

12. september 2018

"Åh, hvad pokker gik galt i den samtale? Det spørgsmål har mangen en læge og andre sundhedsprofessionelle stillet sig efter et møde med en patient, der ikke gik helt, som det burde have gjort. Problematikken var med til at afføde bogen ”Den gode patientsamtale”. Bogen beskriver som en af de første dansksprogede udgivelser, hvordan sundhedsprofessionelle kan planlægge og udføre forskellige typer af patientsamtaler i dagligdagen. Det sker med udgangspunkt i Calgary-Cambrige-Guiden, som udgør bogens forskningsvidenskabelige grundlag og er en model for kommunikation mellem patient og læge, sygeplejerske og andet sundhedspersonale. (...) Som hjælp og inspiration til at løse den opgave bedst muligt giver ”Den gode patientsamtale” en række konkrete bud på, hvordan man som sundhedsprofessionel kan forbedre sin samtalepraksis."

Henrik Lomholt Rasmussen

Praksis

07. november 2018