Spring til hovedindhold

Fra idé til udgivelse

Du er altid velkommen til at kontakte den relevante forlagsredaktør for at få sparring på en udgivelsesidé. Dog kan du gøre både dig selv og os en tjeneste ved at kvalificere og præcisere ideen mest muligt inden du sender den til os.

Synopsis

DIT UDGIVELSESFORSLAG

Synopsen skal indeholde:

  1.  Arbejdstitel
  2.  Målgruppe
  3.  Beskrivelse af indholdet
  4.  Begrundelse for udgivelsen
  5.  Udbredelse af udgivelsen
  6.  Forventet omfang
  7.  Tidshorisont
  8.  Hvem står bag?

Her kan du downloade et skema, der hjælper dig på vej til at lave en god synopsis.

Det er den samlede redaktion, der antager et projekt. For at vi kan vurdere dit forslag, beder vi dig om at sende en kortfattet synopsis på 2-3 sider, der præsenterer dit projekt (se boks).

Har du konkrete spørgsmål til udformningen af din synopsis, skal du ikke tøve med at kontakte den relevante forlagsredaktør.

Antager vi dit projekt til udgivelse, vil du modtage en forfatteraftale (kontrakt). Af den fremgår bl.a. royalty og deadlines for projektet.

 

Indholdsredigering

Når du går i gang med at skrive på dit manuskript, er den løbende dialog med din forlagsredaktør central. Sammen aftaler I en tidsplan, ligesom I aftaler, hvilke dele af manuskriptet du skal aflevere hvornår. Ofte vil der være behov for flere sparringsrunder, før manuskriptet er klar til manuskriptredaktøren.

Forlagsredaktøren har stor erfaring med formidling til netop din målgruppe, og vi sætter en ære i at støtte og guide dig igennem hele skriveprocessen.

 

Korrektur og produktion

Det er manuskriptredaktøren, som er ansvarlig for at færdiggøre dit manuskript til tryk. Det indebærer sproglig korrektur, layout og indsættelse af evt. figurer, illustrationer og billeder. Det sker i samarbejde med grafikere og eksterne, professionelle korrektører. 

Undervejs vil du blive bedt om at godkende evt. ændringer. Når du har godkendt den sidste korrektur, bliver bogen trykt. Den proces tager typisk 40 dage, hvorefter bogen går på lager.

Læs mere i denne vejledning om, hvordan du udformer dit manuskript, så det bliver helt klar til forlaget.

For andre medieformer som fx videosites og apps vil korrektur- og produktionsfasen ofte afvige fra den ovenstående beskrivelse. Vi vil dog stadig guide dig sikkert gennem processen.