Spring til hovedindhold

Fra idé til udgivelse

Du er altid velkommen til at kontakte den relevante forlagsredaktør for at få sparring på en udgivelsesidé. Dog kan du gøre både dig selv og os en tjeneste ved at kvalificere og præcisere ideen mest muligt inden du sender den til os.
 

Synopsis

DIT UDGIVELSESFORSLAG

Synopsen skal indeholde:

  1. Arbejdstitel
  2. Målgruppe
  3. Beskrivelse af indholdet
  4. Begrundelse for udgivelsen
  5. Udbredelse af udgivelsen
  6. Forventet omfang
  7. Tidshorisont
  8. Hvem står bag?

Her kan du downloade et skema, der hjælper dig på vej til at lave en god synopsis.

Det er den samlede redaktion, der antager et projekt. For at vi kan vurdere dit forslag, beder vi dig om at sende en kortfattet synopsis på max 2 sider, der præsenterer dit projekt (se boks).

Har du konkrete spørgsmål til udformningen af din synopsis, skal du ikke tøve med at kontakte den relevante forlagsredaktør.

Antager vi dit projekt til udgivelse, vil du modtage en forfatteraftale (kontrakt). Af den fremgår bl.a. royalty og deadlines for projektet.

 

Indholdsredigering

Din forlagsredaktør udarbejder en tidsplan sammen med dig. I aftaler bl.a. hvilke dele af manuskriptet, du skal aflevere hvornår. Jo mere af det samlede manuskript, du afleverer samtidig, og jo mere gennemarbejdet det er, jo hurtigere går redaktionsprocessen som regel. 

Dialogen med din forlagsredaktør er den centrale del af denne fase. Ofte vil der være brug for to eller flere runder, før manuskriptet er klar til manuskriptredaktøren.

 

Korrektur og produktion

Det er manuskriptredaktøren, som er ansvarlig for at færdiggøre dit manuskript til tryk. Det indebærer sproglig korrektur, layout og indsættelse af evt. figurer, illustrationer og billeder. Det sker i samarbejde med grafikere og eksterne, professionelle korrektører. 

Undervejs vil du blive bedt om at godkende evt. ændringer. Når du har godkendt den sidste korrektur, bliver bogen trykt. Den proces tager typisk 40 dage, hvorefter bogen går på lager.

For andre medieformer som fx videosites og apps vil korrektur- og produktionsfasen ofte afvige fra den ovenstående beskrivelse. Vi vil dog stadig guide dig sikkert gennem processen.