Spring til hovedindhold

“Når store sundhedskriser rammer, ændres de faste vaner og strukturer, som styrer det tværprofessionelle samarbejde”

09. februar 2023 | Alberte Arnholtz

Således lyder det fra professions- og uddannelsesforsker med speciale i sundhedsområdet, Sine Lehn, der er forfatter til den 2. og nye udgave af Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis. Vi har talt med Sine om den nye udgivelse.

”Tværprofessionelt samarbejde er på ingen måde blevet mindre aktuelt, i løbet af de sidste fem år, siden bogens første udgivelse,” forklarer Sine Lehn og fortsætter: ”Siden bogens første udgave, har vi nemlig været igennem to enorme sundhedskriser, i form af Covid-19 og den store rekrutteringskrise som sundhedsvæsenet står overfor."

En indføring i samarbejdet

Tværprofessionelt samarbejde skal bl.a. sikre kvaliteten af borgere og patienters forløb i sundhedsvæsenet. Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis giver en indføring i netop dette samarbejde, som foregår på tværs af professioner, fag og sektorer i det danske sundhedsvæsen. Det tværprofessionelle samarbejde er nemlig komplekst og bliver ofte udfordret, af både indefra- og udefrakommende faktorer, hvilket også skete under coronapandemien.

”Det er ingen overraskelse, at store sundhedsfaglige kriser, som Covid-19 og den store rekrutteringskrise, stiller sundhedsvæsenet overfor flere og nye opgaver. Derfor er det essentielt, at vi fortsætter med at diskutere, hvordan vi bedst muligt udnytter de stærke kompetencer, der er at finde i sundhedsvæsenets medarbejdere,” fortæller Sine.

Bogen peger på den dobbelthed, der findes i det tværprofessionelle samarbejde. Tværprofessionelt samarbejde bliver set, som værende løsningen, på et utal af forskelligartede problemer, men det er også i sig selv med til at skabe problemer. Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis indeholder både svar på hvorfor det er essentielt, at det tværprofessionelle samarbejde forbedres, samt forslag til, hvordan dette kan gøres.

To nye kapitler

Den 2. og nye udgave af Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis hjælper dig med at stille de vigtige spørgsmål til det tværprofessionelt samarbejde og kan læses og bruges på forskellige måder, alt efter hvad man arbejder med eller studerer.

”Man kan jo vælge at se på Covid-19 som en engangsoplevelse. Men man kan også vælge at se på Covid-19, som en sundhedskrise vi kan lære utroligt meget af” forklarer Sine. Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis indeholder derfor to nye kapitler, der sætter fokus på, hvad der skete med det tværprofessionelle samarbejde under Covid-19, samt hvad vi kan lære af en stor sundhedskrise som denne. Derved giver Sine Lehn hendes bud på, hvordan sundhedsvæsenet kan tage ved lære af sundhedskriser, og hvorfor det er så vigtigt at styrke og fokusere på det tværprofessionelle samarbejde, så man sikrer, at sundhedsvæsenet kan forme et godt patientforløb.