Spring til hovedindhold

“Når du har grundbogen Fag, så har du det meste og det vigtigste på dit første år som sygeplejestuderende”

09. august 2023 | Sarah Coster Hjelmsø

Sådan lyder det fra lektor ved VIA University College, Michala Eckhardt, der sammen med lektor ved Institut for Folkesundhed, Kirsten Frederiksen, er medredaktør på den 3. udgave af Fag, som er en del af serien Grundbog i sygepleje. Vi har talt med Michala og Kirsten om den nye udgave.

“Hensigten med bogen er at få præsenteret de studerende for uddannelsen som sygeplejerske,” forklarer Kirsten Frederiksen og fortsætter: “Dels for rammerne omkring den profession de skal uddannes til, men dels også for hvordan man skal forholde sig til at være studerende.” 

Bogen som grundsten for sygeplejeuddannelsen

Grundbog_i_sygepleje

Fag giver en grundig introduktion til de historiske, sociale og politiske rammer, som sygepleje praktiseres indenfor. Bogen præsenterer teorier og begreber, der er centrale for sygeplejefaget, og inddrager samtidig udviklingen inden for et sundhedsvæsen, der bl.a. præges af digitalisering og nye former for sundhedsteknologi. 

“Bogen er sprogligt bearbejdet, så den er let at gå til,” fortæller Kirsten og fortsætter: “I denne udgave er der nemlig et stort fokus på, at kapitlerne ikke skal overlappe, men have sammenhæng der skaber en fælles forståelsesramme.” Således betegnes denne udgave også som en bog, der er lettilgængelig for den studerende, og med et mere gennemskueligt sprog end de tidligere udgaver.

Du får tre skarpe kapitler, der både fortæller noget om hvordan man er studerende, og samtidig lærer dig at kunne argumentere både fagligt og funderet i praksis” supplerer Michala. Bogen henvender sig direkte til den studerende og giver den studerende redskaberne til at dygtiggøre deres beslutningstagen. “I den 3. udgave af bogen er der derfor også et større fokus på begreberne klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab, da konteksten og måden vi taler om sygepleje i dag har ændret sig markant” uddyber Michala. 

En sproglig og faglig opdatering 

Kirsten og Michala forklarer, at størstedelen af indholdet er det samme som undervisere og studerende kender fra tidligere udgaver, men at der alligevel introduceres nogle nye begreber og kapitler, som afspejler samfundet i dag og forbereder den studerende bedre til de næste år på uddannelsen. Et helt nyt kapitel som de studerende møder i denne udgave, er forskning i sygepleje,” fortæller Michala. “Det er et centralt emne, som giver den studerende en bedre fornemmelse for argumentation.” Andre nævneværdige opdateringer er en bearbejdning af kapitlet Samarbejde på tværs samt en opdatering på de nyeste teorier indenfor teoriudvikling i sygepleje. 

Grundbogen Fag kan altså siges at være en omfangsrig grundbog, der introducerer den studerende til sygeplejeuddannelsen og således skaber et solidt fundament for den studerendes fremtidige studieår. Bogen er skrevet af eksperter på området og omfatter både sproglige og faglige opdateringer, der er med til at sikre en god start for den studerende. 

Fag