Spring til hovedindhold

6 gode råd til onlineundervisning – interview med professor Helle Mathiasen

Vi har taget en snak om onlineundervisning med professor i læring og digitale medier ved Københavns Universitet, Helle Mathiasen. Hun kommer med seks gode råd til undervisere, der skal tackle en helt anderledes undervisningssituation.

På den anden side af coronakrisen er Danmarks undervisere kommet ud med en uforudset mængde erfaring i onlineundervisning.

Og mange har nok erfaret det samme: At sikre dine studerende en god onlineundervisning kræver, at du går anderledes til værks end normalt.

Ifølge Helle Mathiasen, professor i læring og digitale medier på Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet, er kommunikation omdrejningspunkt for al læring – onlineundervisning eller ej. Men når du skal undervise digitalt, får kommunikationen nye vilkår.

Ud fra vores snak med professor Mathiasen har vi samlet seks gode råd til dig, der skal stå for onlineundervisning på ethvert uddannelsesniveau:

  1. Husk, at dine studerende måske ikke er helt trygge ved at deltage aktivt.
  2. Husk, at diskussioner fungerer anderledes ved onlineundervisninger.
  3. Husk, at du har en unik mulighed for at bruge andre omgivelser.
  4. Husk, at det er sværere at hjælpe dem, der ikke kan følge med.
  5. Husk, at studerende har brug for mere struktur end normalt.
  6. Husk, at fællesskab ikke kommer lige så let i det digitale rum.

Hvert af de seks råd er udfoldet her i artiklen. Hvis du er interesseret i at læse endnu mere om onlineundervisning, kan du downloade hele interviewet med Helle Mathiasen her.

 

1. Husk, at dine studerende måske ikke er helt trygge ved at deltage aktivt

Det er vigtigt at have lærings- og undervisningsmiljøer, der inviterer til, at dine studerende har lyst til at ytre sig, indgå i dialog og diskutere med hinanden, på trods af at de ikke er fysisk tilstede i det samme rum.

”Det handler om at få dine studerende til at kommunikere og være trygge i de online undervisningsmiljøer, som vi er nødsaget til at bruge under denne pandemi.”

”Den sociale dimension lider af, at den kommunikative båndbredde er smallere i det digitale rum i forhold til, når vi er fysisk sammen, hvor vi kan aflæse blandt andet gestik, mimik og få øjenkontakt. Der har vi en meget større kommunikativ båndbredde.”, siger Helle Mathiasen, der mener, at det en stor udfordring for både underviseren og de studerende at deltage i onlineundervisning.

 

2. Husk, at diskussioner fungerer anderledes ved onlineundervisning

Det stiller andre krav til underviseren at få de studerende til at kommunikere i et online univers.  Derfor kan det være vigtigt at være opmærksom på at rammesætte onlinediskussioner på en mere ’håndfast måde’.

”Underviseren kan for eksempel sende studerende ud i mindre grupper i grupperum på nettet efter en diskussion i plenum, hvor de kan arbejde med spørgsmål og forberede en fremlæggelse, de skal fremlægge for resten af klassen efterfølgende”

Mathiasen pointerer, at det er vigtigt, at grupperne ikke består af mere end 4 studerende, da få studerende giver de bedste betingelser for, at en studerende ikke kan gemme sig bag sin skærm derhjemme og på den måde ikke deltage i den kommunikative arbejdsproces.

 

3. Husk, at du har en unik mulighed for at bruge andre omgivelser

En anden måde underviseren kan lave onlineundervisning på, er ved at få de studerende til at bruge deres hjem og omgivelser. Her kan underviseren stille et fælles spørgsmål, som de skal undersøge og arbejde med individuelt, inden de samler op sammen. 

”Det kan være et eksperiment i køkkenet, hvor studerende skal undersøge, hvad der sker, hvis man mikser gær og mel med henholdsvis koldt, lunkent og kogende vand. Det er en god idé at tænke fysisk aktivitet ind i undervisningen.”

 

Mulighederne er selvfølgeligt forskellige afhængige af uddannelsesniveauet og typen – men onlineundervisningen åbner døren for at bruge den nye omgivelser på en måde, klasseværelset ikke tillader.

 

4. Husk, at det er sværere at hjælpe dem, der ikke kan følge med

Hvordan sikrer du, at alle studerende kommer til orde og bliver set og hørt i undervisningsituationen på internettet? 

En måde at hjælpe de studerende, der ikke bidrager i undervisningen, er følge Helle Mathiasen, at underviseren
kan bede dem blive i det virtuelle klasseværelse efter lektionen og på den måde få indsigt i den enkelte studerenes forståelse af undervisningens læringmål. 

”Dette er ikke tænkt som en straf, men som en måde at understøtte de studerendes læring, hvis underviseren er i tvivl om, hvorvidt de har lært det, der var intentionen. Det kræver dog, at underviseren kan sætte ekstra ressourcer af. Alternativt kan underviseren have et specielt fokus på de studerende, der ikke har sagt så meget, når han/hun besøger de online grupperum under gruppearbejdet.”

 

5. Husk, at dine studerende har behov for mere struktur end normalt

Først og fremmest handler onlineundervisning om at skabe en tydelig struktur, så de studerende ikke er i tvivl om, hvad der kommer til at ske. Struktur er især vigtig for onlineundervisning, fordi det er sværere for studerende at vide, hvornår de skal arbejde med hvad. 

”Det er altid vigtigt at have struktur for sin undervisning, lige meget hvilket niveau man er på. Der afhandles mange småting, når man er fysisk sammen. Det er sværere at afgøre, hvornår man skal gøre hvad, når man har en online kommunikation.”

Det er derfor enormt vigtigt at starte undervisningen ud med at fortælle de studerende om strukturen og forklare dem, hvorfor de skal arbejde med den konkrete opgave. De skal nemlig se meningen med undervisningen, siger Helle Mathiasen.

 

6. Husk, at fællesskab ikke kommer lige så let i det digitale rum

Det kan være svært at bevare det gode klassefællesskab, når de studerende ikke mødes hver morgen, giver hinanden et kram eller spiller bold i frikvarteret.

"Underviserne skal vise, at de interesserer sig for de studerende, deres liv, tanker og følelser og give dem mulighed for at vise det samme over for hinanden for at bevare klassefællesskabet."

”Det er vigtigt, at underviseren sørger for den sociale kontekst ved for eksempel at sige ’Hej’ hver morgen til de studerende. Andre gange kan det være, at de tager teten og siger hej til hinanden. Underviseren kan også invitere til en løs snak - ’så I den der udsendelse i går’? hvad siger I til det her, eller jeg mødte et pindsvin i morges’”. 

Vi håber, at du har lært noget nyt om at faciltiere onlineundervisning for dine studerende. Hvis du sidder tilbage med yderligere nysgerrighed, anbefaler vi at læse hele vores interview med professor Helle Mathiasen ved at downloade det på linket nedenfor.