Olav Sand

Fysiologi
Bogen er en oversættelse af den norske lærebog i fysiologi for medicinstuderende. Oversættelsen er tilrettet det danske medicinstudie med hjælp fra tre centrale undervisere, der repræsenterer hvert sit universitet, og den er derfor, med passende supplement, et godt alternativ til de engelsksprogede lærebøger. Forståelse af normalfysiologien danner grundlaget for at forstå udviklingen af sygdom og mulig behandling heraf, og teksten har hele tiden

Fås som

  • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

765,00 kr.

612,00 kr. ekskl. moms

+-