Spring til hovedindhold
Niels Ejbye-Ernst

Niels Ejbye-Ernst

Niels Ejbye-Ernst er ph.d. og cand. pæd. og er ansat som lektor ved Videncenter for pædagogik og dannelse i VIA University College. Han er desuden projektleder i Center for Børn og Natur med ansvar for projektet ”Kom med ud”.