Lise Hostrup Sønnichsen

Lise Hostrup Sønnichsen

Lise Hostrup Sønnichsen er cand.pæd. og har en master i børne og ungdomskultur og æstetiske læreprocesser og er lektor ved Videncenter for Sundhedsfremme ved UC SYD. Hun har en baggrund som specialergoterapeut med speciale i børn og har i mange år arbejdet ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.