Rehabiliterende sygepleje

fra begreb til klinisk praksis

Rehabiliterende sygepleje belyser sygeplejerskens centrale funktion i rehabiliteringsforløb, hvilket hidtil har været sparsomt beskrevet.  Bogen tager afsæt i de politiske rammer og borgerens perspektiv. Den er tiltænkt sygeplejestuderende på modul 5, 6, 7 og 8, men kan også bruges til bachelorprojekter, til kurser på diplomniveau og i forbindelse med efter- og videreuddannelse. Bogen vil også være meget relevant for de sundhedsprofessionelle, der arbejder med rehabilitering i primær og sekundær sektor.

Rehabiliterende sygepleje

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

Ekstramaterialer

ISBN:
9788762812086
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
27. maj 2014
Sider:
272
Redaktør:
Martin Toft

ANMELDELSER

"Sygeplejestuderende, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og andre interesserede introduceres til rehabilitering med udgangspunkt i et defineret menneskesyn, hvor borgeren er et selvbestemmende biologisk og psykosocialt individ [...] Rehabiliterende sygepleje beskrives fra forskellige vinkler til forskellige målgrupper og med udgangspunkt i et nuanceret billede af borgerens/patientens perspektiv. [...] Det er den situerede læring og læring i praksisfællesskaber, der lægges vægt på, og herved inspireres sygeplejersken til at kunne anvende pædagogiske tilgange i samarbejdet med borgeren på en systematisk, vidensbaseret måde."
Marianne Mahler
Sygeplejersken19. januar 2015