Annette Nørgaard

Lungesygdomme
Lungesygdomme i klinisk praksis er en helt ny bog om emnet, hvor den store vægtning er på klinisk praksis. Derfor er der i denne bog kapitler, som ikke findes i traditionelle lærebøger, bl.a. et selvstændigt kapitel om stuegang. Bogen har særligt fokus på billeddiagnostiske undersøgelser og "hands-on" procedurer samt indikation for og tolkning af lungemedicinske undersøgelser. I kapitlerne om

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Bog

i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

294,80 kr.

235,84 kr. ekskl. moms

+-