Fås som

Bog

Pris pr. stk.

295,00 kr.

236,00 kr. ekskl. moms

Stk.


I alt

295,00 kr.

236,00 kr. ekskl. moms

Børn og unge i sorg

Faglig støtte til børn og unge som oplever alvorlig sygdom eller dødsfald i nærmeste familie

Børn og unge har behov for og ret til at blive hjulpet ved alvorlig sygdom og død i familien. Denne bog handler om børn og unges eget perspektiv på deres oplevelser og forskellige forståelsesrammer for sorg. Den ser på mangfoldigheden i deres individuelle sorgoplevelser og reaktioner og belyser, hvordan disse kan indvirke på deres hverdagsliv, præstationer og væremåde på både kortere og længere sigt. Bogen præsenterer en række metodiske interventioner, fx forældrevejledning, familiesamtaler, lege- og samtaleterapi, sygehuses tilrettelæggelse af forholdene for børn og unge som pårørende, information og undervisning om sygdom og sygdomsrelaterede emner, sorggrupper og netværksarbejde.

Set i et tværfagligt perspektiv er det nødvendigt med professionel støtte til børn og unge i krise og sorg fra flere forskellige faggrupper, fx pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, sygeplejersker, psykologer og professionelle sorgstøttearbejdere. Alle disse faggrupper vil kunne finde anvendelse i denne bogs kombination af konkrete metoder og teori.
Børn og unge i sorg

Fås som

  • Bog

Fakta

ISBN:
9788762810297
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
15. november 2010
Sider:
224
Redaktør:
Martin Toft

ANMELDELSER

"En velskrevet og virkelig god udgivelse, som er et eminent redskab til sorgbearbejdelse." "[...]God fagbog om hvordan fagpersoner kan hjælpe børn og unge i sorg. Bogen bør læses og efterfølgende stå ved siden af institutionernes handleplan til når uheldet pludselig er ude og der er behov for hjælp."
Henrik Munch Jørgensen
DBC - Lektørudtalelse12. januar 2011
"Grundigt og metodisk bliver nyere sorgteorier beskrevet og omsat til konkrete eksempler på afprøvede interventioner og metoder til støtte. Et kapitel præsenterer en helhedsmodel til støtte, hvor et sorggruppeforløb er planlagt. Et andet kapitel fremlægger forskellige typer samtaler, som kan gennemføres med både børn og unge, men også med inddragelse af hele familien".[...]"Her er hjælp at hente for den professionelle sorgbehandler såvel som de tværfaglige personer, der kommer i berøring med børn og unge i krise og sorg. Alt bliver dokumenteret og detaljeret gennemgået på dygtig og overbevisende måde."[...]"Samlet er denne bog en meget vedkommende og vægtig faglig støtte til alle de erhvervsgrupper, der har kontakt med børn og unge i sorg."
Gitte Ullstad
Folkeskolen05. januar 2011
"[...]Her er hjælp at hente for den professionelle sorgbehandler såvel som de tværfaglige personer, der kommer i berøring med børn og unge i krise og sorg. Alt bliver dokumenteret og detaljeret gennemgået på dygtig og overbevisende måde." "[...]Samlet er denne bog en meget vedkommende og vægtig faglig støtte til alle de erhversgrupper, der har kontakt med børn og unge i sorg."
Hanne Larsson
Undervisere.dk - feb. 201112. marts 2011
"[...] De norske forfattere har skrevet en god bog og går grundigt til værks i et værk, der handler om at give fagligt støtte til børn og unge i sorg." "[...] det er en nyttig bog for fagpersoner og måske også for særligt interesserede politikere på børn- og ungeområdet."
Per B. Christensen
Danske Kommuner 18. marts 2011
"[...]Begge forfattere har stor erfaring med arbejdet med børn og unge i sorg, hvilket man tydeligt mærker i deres grundige gennemgang af nyere sorgteorier, hvor der også gives meget case eksempler, om hvordan disse teorier bruges i det praktiske arbejde med og omkring barnet [...]" "Jeg oplever at denne bog er let læst og kan være god for den professionelle sorgbehandler såvel som de tværfaglige personer, pædagoger, lærere eller sygeplejersker. Mennesker, der til dagligt er i kontakt med børn og unge. Jeg tænker også at det kan være en god bog at tage udgangspunkt i ved en evt. temadag eller lignende."
Hannah Wang-Dantzer
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, maj 201112. maj 2011