Nu skal du finde dine EUD-materialer hos Gyldendal

Hos Munksgaard er vi specialister i udgivelser til sundhedsuddannelserne på alle niveauer, - og hermed også de erhvervsfaglige uddannelser som SOSU og PAU. Vi vil dog gerne fokusere bredt på udgivelser til erhvervsuddannelserne og har derfor valgt at oprette en ny redaktion under Gyldendal Uddannelse. Vi har samlet gode kræfter fra såvel Munksgaard som Gyldendal Uddannelse i den nye redaktion med Lissi Hansen som redaktionschef.

For dig vil ændringerne nok ikke føles særligt store. Den eneste forskel kommer til at være, at du fremadrettet ikke kan finde dine bøger til erhvervsuddannelserne på munksgaard.dk, men i stedet på gyldendal-uddannelse.dk.