Kari Martinsen

Kari Martinsen

Kari Martinsen (f. 1943) er sygeplejerske, magister i filosofi, dr.philos. i historie og professor ved Høgskolen i Harstad samt ved Haraldplass diakonale høgskole i Bergen. Hun har ofte været beskyldt for at være kontroversiel, og i 1970'erne kritiserede hun uddannelserne og faget for at have en for positivistisk tilgang og sætte udviklingen af professionen over omsorgen for patienten. Det skabte så meget røre, at hun blev bedt om at melde sig ud af Norsk Sykepleierforbund, men hun valgte at blive. I dag anerkendes hun som en af de største nordiske teoretikere, og i maj 2011 blev hun udnævnt til ridder af første klasse af Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Øjet og kaldet
Bogen behandler tre hovedtemaer: historiens og kaldets genkomst i sygeplejen, etik og fagligt skøn og kvindeforskningen. Disse temaer bindes sammen gennem to ord som går som en rød tråd gennem artiklerne: øjet og kaldet. I bogen bliver forskellige kaldsforståelser diskuteret ud fra flere spørgsmål: Hvad kalder i kaldet? Hvad er magten i kaldet? Kan man sige, at kaldet menneskeligt forstået er en optagethed af livet, en fordring om

Fås som

  • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

275,00 kr.

220,00 kr. ekskl. moms

+-