Alkohol

brug, konsekvenser og behandling

Alkohol – brug, konsekvenser og behandling er en sundhedsfaglig lærebog, der ud fra et evidensbaseret biologisk og sundhedsfagligt perspektiv beskriver alkoholproblemers udvikling, konsekvenser og behandling.

Bogen formidler den videnskabelige baggrund og status på alkoholområdet, både hvad angår alkoholvaner og disses betydning for skader, den neurobiologiske baggrund for alkoholvirkning og afhængighed, genetik, comorbiditet i forbindelse med alkohol, lovgivning på området samt metoder til forebyggelse og behandling, herunder både psykosocial og farmakologisk intervention.

Målgruppen for Alkohol – brug, konsekvenser og behandling er ansatte i sundhedssektoren, som er i berøring med mennesker med et stort alkoholforbrug og problemer som følge heraf. Det gælder fx læger, sygeplejersker, psykologer, medicinstuderende og studerende på folkesundhedsvidenskab.

Alkohol

Fås som

  • Bog
  • i-bog

Fakta

ISBN:
9788762813533
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
12. april 2016
Sider:
408
Redaktør:
Laura Norn Hammen

ANMELDELSER

"Hvis der er en ny fagbog, du tænker at købe i år, må det være Beckers og Tolstrups nye grundige værk om alkohol."

Casper B. Westergaard
Ugeskrift for Læger10. juni 2016

"Bogens styrke er dens bredde, så uanset hvilket spørgsmål man som sygeplejerske eller sygeplejestuderende har om alkoholområdet, så er der stor sandsynlighed for at få svar på spørgsmålet i denne bog. Den er grundig i sine forklaringer, godt og passende illustreret og generelt logisk disponeret og præsenteret."

Lene Bjerregaard
Sygeplejersken15. august 2016

"Siktemålet med denne danske utgivelsen er å være lærebok for personell som skal arbeide med alkoholproblemer og oppslagsbok forandre som er interessert i temaet. Det er 29 kapitler skrevet av 16 forfattere, blant dem flere internasjonalt anerkjente forskere, som Morten Grønbæk og Kim Bloomfield [...] Alt i alt inneholder Alkohol mye interessant og relevant stoff [...]"

Hans Olav Fekjær
Tidsskriftet Den Norske Legeforening11. oktober 2016