Videnskabsteori (i-bog)

Videnskabsteori har fået en helt central plads i de mellemlange sundhedsuddannelser. Denne bog imødekommer de konkrete krav, der stilles hertil. Med oplysende eksempler fra sundhedsvæsenet formidles videnskabsteorien i et klart og præcist sprog med fokus på fagets forankring i praksis. Bogen er en letlæst men dækkende grundbog og vil kunne læses i tilknytning til forskningsmetodologi. Forfatteren gennemgår alle de centrale videnskabsteoretiske retninger, herunder positivisme, hermeneutik, fænomenologi og kritisk teori. Desuden bliver alle de væsentligste videnskabsteoretiske nøgleord udførligt behandlet fx viden, sandhed, begrundelse, teori, objektivitet, forståelse, forklaring osv.
Videnskabsteori (i-bog)

Fås som

  • Bog
  • i-bog
  • e-bog (pdf-format)

Fakta

ISBN:
9788762820814
Udgave:
1
Udgivelsesdato:
01. august 2005
Sider:
152
Redaktør:
Martin Toft

ANMELDELSER

"Absolut velegnet som obligatorisk bog både på grunduddannelsen og diplomuddannelserne." "Forfatteren er vant til at undervise på sundhedsuddannelserne og formår at gøre det videnskabsteoretiske univers relevant og vedkommende uden at forfalde hverken til namedropping eller indforståede diskussioner."
Fysioterapilærer Marianne Lindahl
Fysioterapeuten21. november 2005
"Birkler har gjort det igen. Han har atter skrevet vanskeligt tilgængelige temaer ind i en nutidig sundheds- og sygeplejehverdag. Bogens temaer er valgt, så de studerende bliver bekendt med grundbegreberne i viden, argumentation og begrundelse. Der afsluttes med et kort og enkelt kapitel om forskningsetik, hvor der står, hvad der er nødvendigt at vide for at kunne arbejde videre med en konkret forsknings etiske praksis. Hvert kapitel vil kunne læses for sig og give mening i hvilken studiesammenhæng, det nu måtte indgå som grundlag for videre studier og kritisk refleksion."
Marianne Mahler
Sygeplejersken01. juni 2006