• Print

KOL

- sygdom, behandling og organisation

Lill Moll, Peter Lange, Birthe Hellquist Dahl (red.)
Redaktører: Lill Moll, Peter Lange, Birthe Hellquist Dahl
Forfattere: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ISBN: 9788762809451 (Bog)
Udgivelsesår: 2011
Udgave: 1
Sider: 272
Bestil vurderingseksemplar Bestilling for BogPlus-kunder
Kig i bogen

KOL – sygdom, behandling og organisation gennemgår alle aspekter omkring patienten med kronisk obstruktiv lungesygdom.

Bogens indhold

Bogens emner spænder vidt fra tidlig opsporing og diagnose til forebyggelse, behandling og sundhedsvæsenets organisation.

Bogen er tværfaglig, og alle kapitler er skrevet af specialister på deres felt. Bogen er en grundbog for den, der vil tilegne sig viden om KOL-patienter, og en opslagsbog for specialisten, der har brug for at opdatere sin viden om selve sygdommen eller om arbejdet med KOL-patienterne. Patientgruppen er hastigt voksende, og de fleste ansatte i sundhedsvæsenet
er næsten dagligt i berøring med patienter,
der har KOL.

Målgruppe

Bogen henvender sig til alle inden for sundhedsvæsenet, især læger, sygeplejersker og terapeuter, der har brug for en overskuelig og opdateret viden om KOL i et tværfagligt perspektiv.

En imponerende flot, velskrevet og meget anvendelig opslagsbog

Ugeskrift for Læger

Lill Moll

Speciallæge i almen praksis i Gladsaxe, praksiskonsulent ved Herlev Hospital og i Gladsaxe Kommune. Almen praksis repræsentant i SFR for lungesygdomme i Region H og medlem af Lungeforeningens lokalbestyrelse i Gentofte. I 2006 deltog hun i en arbejdsgruppe i DAK, der udvalgte indikatorsæt for KOL i almen praksis, og hun har i en årrække været medlem af indikatorgruppen for NIP-KOL. Medforfatter på Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. KOL i 2006, på DSAM’s kliniske vejledning ”KOL i almen praksis” 2008 samt på KOL-forløbsbeskrivelsen i Region H 2008. Hun arbejder med implementering og evaluering heraf, samt med KOL-rehabilitering. Ekstern underviser på Afdeling for Almen Medicin og uddannelsen for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet og medlem af IPCRG.

Peter Lange

51 år og speciallæge i medicinske lungesygdomme og intern medicin. Han er cand.med. fra Københavns Universitet 1985 og har KOL og astma som hovedinteresse områder. Han har opnået den medi cin ske doktorgrad i 1991 på en afhandling om udvikling af KOL på baggrund af data fra Østerbroundersøgelsen. Han har været med til at skrive ca. 200 lægevidenskabelige artikler om lungesygdomme. Foruden epidemiologi har han i mange år arbejdet med rehabilitering og kvalitetssikring af KOL og er medforfatter på de danske retningslinjer for diagnostik og behandling af KOL.

Birthe Hellquist Dahl

Uddannet sygeplejerske og Master i Kvalitet og Ledelse. Hun har i mange år været ledende sygeplejerske på Lungemedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og er nu ansat som uddannelsesleder ved Center for Kvalitetsudvikling. Hun er formand for Fagligt Selskab af Lunge- og Allergisygeplejersker og den ene part af formandskabet i Det Nationale Indikatorprojekts gruppe om KOL. Hun deltog i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedrørende anbefalinger for tidlig opsporing, forebyggelse og rehabilitering af KOL og er medlem af Region Midtjyllands forløbsprogramgruppe for KOL.

www.tidsskriftet.no

08-06-2012 Amund Gulsvik

"[...] Boken spenner vidt fra tidlig oppsporing og diagnose til forebygging, behandling og helsevesenets organisasjon. Flere av kapitlene er skrevet av fremragende danske forskere innenfor fagfeltet. Spesielt vil jeg fremheve kapitlene om forekomst, etiologi og patogenese, diagnose og klassifikasjon, screeningundersøkelser, røykeavvenning og behandling i den stabile fasen. Forfatterne øser av sitt store erfaringsgrunnlag fra direkte pasientkontakt og stor og god innsikt til dansk og internasjonal forskning. [...] Henvisningen mellom kapitlene er gode, og redaktørene har gjort en stor jobb med å skape samstemmighet mellom de mange forfatterne. Læreboken er god, og det er bare å gratulere med resultatet. Den bør få en stor leserskare av leger, sykepleiere, fysioterapeuter, dietetikere, ergoterapeuter og annet helsepersonell, i tillegg til helseadministratorer og politikere som har ansvar for å gi gode helsetjenester. Jeg anbefaler at den kjøpes inn til bibliotek, sykehus og allmennpraksis."

Ugeskrift for læger

22-09-2011 Finn Vejlø Rasmussen

"Det er en fremragende bog, som med udbytte kan læses af speciallæger i lungemedicin. Den er på mange områder mere detaljerig og informativ end internationale monografier, inklusive ERS Handbook, Respiratory Medicine 2010. Bogens redaktører er inden for almen medicin, specialiseret lungemedicin og lungemedicinsk sygepleje pionerer og ildsjæle, som nyder stor faglig respekt såvel i Danmark som internationalt. Forfatterpanelet afspjeler en stor faglig indsigt og et stort netværk. Bogen kan anbefales til alle faggrupper, som beskæftiger sig med patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) [...] obligatorisk læsning for alle læger, som påbegynder speciallægeuddannelse i lungemedicin, ligesom man på enhver afdeling, hvor man behandler patienter med KOL, bør have den i håndbogsbiblioteket. [...]"

Sygeplejersken, april 2011

10-05-2011 Steffen Hogg Christensen, lungesygeplejerske, freelance

"[...] De tre hovedforfattere er de helt tunge drenge/piger i Danmark, når vi taler om ekspertviden om KOL. Navnet Lill Moll er kendt af mange, ikke mindst dem som for tiden arbejder med forløbsprogrammer. Peter Lange er forfatteren bag utallige artikler om KOL, og endelig er der Birthe Hellquist Dahl, der livslangt har beskæftiget sig med KOL-patienter. Der er ingen tvivl om, at vi er i gode hænder. De øvrige 28 højt specialiserede fagfolk, som indgår i forfatterrækken, er kendte navne, som alle er med til at give bogen et troværdigt og overbevisende indtryk. [...] Forfatterne ønsker at give os et opslagsværk, og det må siges virkelig at være lykkedes med denne bog. Der er en super god og detaljeret indholdsfortegnelse, som fungerer, som den skal, og som jeg kraftigt kan anbefale. [...]"

Practicus, april 2011

10-05-2011 Claus Rendtorff

"Når man arbejder med mennesker, der har KOL, opdager man, hvor mangefacetteret en sygdom det er, og hvor meget sygdommen griber ind i patientens liv og livet hos de pårørende, der lever sammen med KOL-patienten. Derfor er det vigtigt, når der kommer så omfattende en bog som denne beskrivelse af sygdommen i handlen. Redaktionen har gjort et godt arbejde ved at finde vidende og engagerede forfattere til de enkelte afsnit. Og tak for det - jeg har ikke læst en fagbog tidligere, der forsøger at favne så bredt som denne." "[...]det er en vigtig udgivelse, der peger i retning af, hvorledes man skal tænke tværsektorielt allerede på papiret, når sygdommen beskrives i den postgraduate litteratur. Så tak for den."

...en fremragende bog, som med udbytte kan læses af speciallæger i lungemedicin

Ugeskrift for Læger
Bagsidetekst
KOL – sygdom, behandling og organisation gennemgår alle aspekter omkring patienten med kronisk obstruktiv lungesygdom. Bogens emner spænder vidt fra tidlig opsporing og diagnose til forebyggelse, behandling og sundhedsvæsenets organisation. Bogen er tværfaglig, og alle kapitler er skrevet af specialister på deres felt. Bogen er en grundbog for den, der vil tilegne sig viden om KOL-patienter, og en opslagsbog for specialisten, der har brug for at opdatere sin viden om selve sygdommen eller om arbejdet med KOL-patienterne. Patientgruppen er hastigt voksende, og de fleste ansatte i sundhedsvæsenet er næsten dagligt i berøring med patienter, der har KOL. Bogen henvender sig derfor til alle inden for sundhedsvæsenet, især læger, sygeplejersker og terapeuter, der har brug for en overskuelig og opdateret viden om KOL i et tværfagligt perspektiv.
    Vi bruger cookies på www.munksgaard.dk

    Det gør vi for at sikre en god brugeroplevelse og for at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre din oplevelse af siden. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.