• Print

Apopleksi

- sygdom, behandling og organisation

Grethe Andersen, Dorte Damgaard, Hysse B. Forchhammer og Helle Iversen
Redaktører: Helle K. Iversen, Hysse Birgitte Forchhammer, Grethe Andersen, Dorte Damgaard
Forfattere: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ISBN: 9788762809604 (Bog)
Udgivelsesår: 2012
Udgave: 1
Sider: 357
Bestil vurderingseksemplar Bestilling for BogPlus-kunder
Kig i bogen

Apopleksi – sygdom, behandling og organisation giver en omfattende gennemgang af alle aspekter omkring apopleksipatienter.

Bogens indhold

Emner som diagnose og udredning, forebyggelse, akut/subakut behandling og rehabilitering beskrives af forfattere, der er specialister på området. Vinklen er tværfaglig, og bogen er en grundbog og opslagsværk.

Målgruppe

Bogen henvender sig til tværfagligt personale, der vil specialisere sig i apopleksipatienter eller den, der er specialist på sit felt, men har brug for mere viden om andre aspekter af sygdommen, behandlingen og organisationen.

Grethe Andersen

Læge fra Aarhus Universitet i 1984. Gennemførte i årene 1991-1993 en stor undersøgelse af de psykiske følgevirkningerog smerter efter apopleksi og forsvarede sin doktordisputats om emnet i 1998. Blev speciallæge i neurologi i 1998. Har været foregangskvinde i indførelsen af blodpropsopløsende medicin (trombolyse) til behandling af akut blodprop i hjernen. Hun har været aktiv medlem af bestyrelserne for patientforeningerne HjerneSagen og Hjerteforeningen. Står bag opbygningen af Dansk Stroke Center og blev i 2011 professor ved Aarhus Universitet.

 

Dorte Damgaard

Læge fra Aarhus Universitet i 1997. Hun arbejdede i starten af sin karriere på interne medicinske afdelinger med kardio- og cerebrovaskulære sygdomme som interesseområde. Forsvarede i 2005 sin ph.d. om familiær hyperkolesterolæmi. Hun blev speciallæge i neurologi i 2010 og er afdelingslæge på apopleksiafsnittet på Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Har sekundær forebyggelse af apopleksi som sit hovedinteresseområde. Hun er aktiv medlem af bestyrelserne for Dansk Selskab for Apopleksi, Nordic Stroke Society og Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase.

 

Hysse B. Forchhammer

Ph.d., lektor og specialist i neuropsykologi. Har siden 2002 været ledende neuropsykolog på Glostrup Hospital. Det faglige interessefelt har altid været rehabilitering og særligt brugerinddragelse. Hun har forsket og skrevet om temaerne hjemmerehabilitering af apopleksipatienter, livskvalitet, patient- og pårørendeinddragelse, brug af hjælpemidler, effekt af patientskoler, træthed og apopleksi. Underviser medicinstuderende i neuropsykologi og hjerneskaderehabilitering på Københavns Universitet og underviser på masteruddannelser på Aarhus Universitet og SDU. Er i øvrigt en ofte brugt underviser på mellemlange, videregående uddannelser og i mange andre sammenhænge. Var formand for arbejdsgruppen, der udarbejdede Medicinsk Teknologivurdering om Hjerneskaderehabilitering (Sundhedsstyrelsen, 2011).

Helle K. Iversen

Har siden 2004 været apopleksiansvarlig overlæge ved Apopleksienheden, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Har beskæftiget sig med cerebrovaskulære mekanismer og eksperimentelle modeller og været med initiator til opbygningen af Translational Stroke Center. Er næstformand i Dansk Selskab for Apopleksi og bestyrelsesmedlem i Nordic Stroke Society, samt medlem af ekspertpanel i patientforeningerne Hjernesagen og Hjerteforeningen. Beskæftiger sig med klinisk apopleksiforskning, fra basale mekanismer til patient og pårørende inddragende interprofessionel stuegang.

Grethe Andersen

Dorte Damgaard

Hysse B. Forchhammer

Helle K Iversen

Tidsskrift for Den norkse Legeforening

04-04-2013 C. G. Lund

"Det er bare å gratulere det danske hjerneslagmiljøet med Apopleksi – sygdom, behandling og organisation. Dette er første utgave av en bredt anlagt og meget leseverdig lærebok om hjerneslag. [...]I til sammen 18 kapitler får leseren en meget fin innføring i ulike emner som epidemiologi, cerebral anatomi, patofysiologi, slagsymptomer, radiologi, akutt behandling, sekundærprofylakse, slag hos barn og unge, rehabilitering og psykososiale forhold. Kapitlene kan leses hver for seg, og boken er veldig godt egnet som oppslagsbok i det daglige arbeidet med hjerneslagpasienter. Faktabokser hjelper leseren til å få med seg kjernebudskapet, og de relativt få, men oppdaterte, referansene er godt selekterte. For en norsk leser er det danske språket ingen hindring. Layouten er smakfull, og papir, bilder og figurer er av god kvalitet."

Ugeskrift for Læger

18-03-2013 Overlæge Anne-Mette Homburg

"Bogen henvender sig til alle, der er i kontakt med patienter med apopleksi, men emnevalget begrænses ikke af dette. Forfatterne er energiske og tør gå fra basalt om den neurologiske undersøgelse til grundig beskrivelse af komplekse problemstillinger. [...] Forfatterne når deres mål. Bogen er ambitiøs, hvilket betyder at læseren indføres i den bagvedliggende viden om f.eks. CBF, perfusionsvægtet MR-skanning o.a. Derved kan bogen også anvendes i yngre lægers læsegrupper og som grundbog til A-kurser om apopleksi. Men alle fagpersoner har brug for denne bog. For apopleksi er en alvorlig og dyr folkesygdom, og lige meget hvor man arbejder i sundhedsvæsenet, vil man møde denne store patientgruppe. Bogen er en klassiker og anbefalelsesværdig til alle – den første lærebog om apopleksi på dansk."

Sygeplejersken

18-02-2013 Rikke Lohmann Larsen

"Bogen er inspirerende og yderst nyttig for både den erfarne og uerfarne sygeplejerske. Det gælder de afsnit, som er relateret direkte til sygeplejen, men i høj grad også bogens tværfaglige del, som insigtsfuldt og inspirerende giver læseren mulighed for at lære om, af og med andre professioner til gavn for sammenhængen og kvaliteten i patientforløbene".

Grethe Andersen, medredaktør af Apopleksi, fortæller her lidt om bogen.
Hvad er din baggrund for at arbejde med patienter med apopleksi, og hvorfor er du blevet interesseret i netop dette område?

Jeg har hele mit lægeliv arbejdet med apopleksipatienter. Først i en stor rehabiliteringsafdeling et par år, derefter arbejdet som klinisk assistent med et stort studie, der belyste apopleksipatienters psykiske symptomer, især depression og grådtendens, samt viste at disse følgevirkninger kan behandles effektivt. Undervejs blev der også tid til at studere smerter opstået efter apopleksi, hvor hyppigt og behandlingen af disse. I de senere år har jeg været optaget af den akutte organisation og behandling med trombolyse, for at mindske den direkte skade efter apopleksi.

Min interesse kommer af en nysgerrighed efter at forstå, hvordan hjernen virker, og hvad der sker, når man mister funktioner pga. af en apopleksi. Mit ønske har været at forbedre behandlingen både akut og i forløbet efter apopleksi, da der har været brug for at indføre de nyeste forskningsresultater hurtigst muligt. Den moderne behandling er uhyre effektiv og betydeligt handicap kan forebygges eller prognosen for selvhjulpenhed forbedres, når de nye metoder følges. Det har været vigtigt for mig at føre viden ud i praksis, da ny viden først virker når den tilbydes den enkelte patient.

Hvad er din egen motivation i forhold til at bidrage til denne bog?

At udbrede kendskabet til de store fremskridt i organisationen og behandlingen af apopleksi, der er sket i løbet af de seneste 10 år. Ved at give en bred indføring til emnet, øges viden hos den enkelte medarbejder, og samlet set bliver behandlingen mere effektiv og ensartet. Allle led i behandler- og plejekæden skal være klædt på til opgaven. Vi skal have et fælles sprog og fælles mål, for at nå den optimale behandling af alle patienter.

Kan du fortælle lidt om hvordan bogen er bygget op?

Bogen er bygget op, sådan at der først gives en indføring i basal viden; hvor hyppigt apopleksi forekommer og hvordan den normale hjerne fungerer. Hjernens blodforsyning beskrives, således at funktionstab kan erkendes og relateres til de enkelte områder i hjernen (som forsynes fra bestemte kar). Derefter kommer en beskrivelse af de akutte symptomer man kan få under en apopleksiepisode. Det er målet at klæde personalet på til at erkende de forskellige karakteristiske sygdomsbilleder, for dermed at forsøge at indføre en systematik. Systematik giver hurtigt et erfaringsgrundlag, som kan bruges i den videre rådgivning, forebyggende behandling og rehabilitering. Rehabiliteringen er beskrevet med alle dens facetter og de komplekse behov apopleksipatienter har. Der er et grundigt kapitel om specielle følgevirkninger efter apopleksi. Der gives anvisning på specifikke evidensbaserede behandlinger. Der er mange forskellige funktionstab efter en apopleksi, men også mange parallelle problemer, som kan løses ved systematiske undersøgelser og brug af guidelines. Endelig oplyses om patient og pårørende foreninger, sociale konsekvenser af apopleksi fx i erhvervssammenhæng.

Hvad kan sundhedsprofessionelle – både læger, sygeplejersker og andre faggrupper – der arbejder med disse patienter få ud af at læse bogen?

En opdateret viden for alle medlemmer af behandlerteamet og forståelse for organisationens kompleksitet. Samarbejde er en hovedhjørnesten i behandlingen af apopleksipatienter.

Grethe Andersen

Bagsidetekst
Apopleksi – sygdom, behandling og organisation giver en samlet og opdateret fremstilling af den omfattende viden om sygdommen apopleksi. Bogen giver en grundig gennemgang af emner som diagnostik, behandling, forebyggelse og rehabilitering. I særlige kapitler beskrives de forskellige faggruppers rolle i behandlingen på apopleksiafsnittet og i den efterfølgende rehabilitering. Herudover indeholder bogen afsnit, der giver en mere basal indføring i emner som fx hjernens anatomi og blodforsyning, sygdomslære og undersøgelsesmetoder. Bogens forfattere har bred klinisk og forskningsmæssig erfaring, og deres bidrag bygger derfor på forskningsbaseret viden med fokus på, hvordan denne viden implementeres i det danske sundhedsvæsen. Alle faggrupper inden for sundhedsvæsnet kan have glæde af bogen; læger, sygeplejersker og terapeuter, som i deres virke på hospitalsafdelinger, ambulatorier eller i almen praksis arbejder med apopleksipatienter. Bogen vil også kunne læses af de, der arbejder med rehabilitering og forebyggelse i primærsektoren, fx på rehabiliteringsinstitutioner, bosteder eller i kommunale forvaltninger.
    Vi bruger cookies på www.munksgaard.dk

    Det gør vi for at sikre en god brugeroplevelse og for at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre din oplevelse af siden. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.