• Print

Medicinsk sociologi (i-bog)

- sociale faktorers betydning for befolkningens helbred

Lars Iversen, Rikke Lund, Ulla Christensen (red.)
Redaktører: Lars Iversen, Rikke Lund, Ulla Christensen
Forfattere: ,,,,,,,,,,,,,,,

ISBN: 9788762812611 (i-bog)
ISBN: 9788762809444 (Bog)
Udgivelsesår: 2013
Udgave: 2
Sider: 296
Bestil vurderingseksemplar

Dette er en i-bog – en digital udgave af den trykte bog, suppleret med digitale værktøjer, fx oplæsning, søge- og notefunktion.

I-bogen kan læses på pc og tablets overalt, hvor der er internetadgang. Materialet tilgås ved hjælp af en e-nøgle (kode), som giver adgang til materialet i 36 måneder fra købsdato.

Bogens indhold

Bogen behandler en række temaer, som har afgørende betydning for befolkningens helbred og for sundhedspolitikken som fx sygdomsbegreber, social ulighed, sociale relationer, livsstil, køn, stress, arbejdsmarked, lokalsamfund og forebyggelse. I bogen præsenteres væsentlige begreber og teorier, aktuelle forskningsresultater fremlægges og implikationer af denne viden på makroplan (fx sundhedspolitik, forebyggelse, sundhedsvæsen) og mikroplan (fx behandling, rehabilitering) diskuteres.

Hvem kan have glæde af bogen?

Målet har været at skrive om medicinsk-sociologiske problemstillinger på en så konkret praksisorienteret måde, at stoffet opleves som åbenlyst relevant for alle faggrupper inden for sundheds- og socialssektoren bl.a. læger, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, psykologer og socialrådgivere.

Ugeskrift for læger

22-09-2011 Annemarie Knigge

"[...] Den er primært beregnet til undervisningsbrug, men kan også anvendes af interesserede og praktikere som en oversigt over og indføring i aktuelle begreber i den danske sundhedsdebat. [...] Fokus på betydningen af sociale eller samfundsmæssige forholds indflydelse på befolkningens helbred er fortsat vigtigt i den danske sundhedsforskning og sundhedsdebat. Bogen bliver derfor ikke uaktuel i nærmeste fremtid. [...] Som læser sidder man med en fornemmelse af at være blevet ført sikkert gennem de mest centrale faktorer af betydning for befolkningens helbred, sygdom og dødelighed. [...] Bogen kan absolut anbefales."

Ugeskrift for læger

22-09-2011 Annemarie Knigge

"[...] Den er primært beregnet til undervisningsbrug, men kan også anvendes af interesserede og praktikere som en oversigt over og indføring i aktuelle begreber i den danske sundhedsdebat. [...] Fokus på betydningen af sociale eller samfundsmæssige forholds indflydelse på befolkningens helbred er fortsat vigtigt i den danske sundhedsforskning og sundhedsdebat. Bogen bliver derfor ikke uaktuel i nærmeste fremtid. [...] Som læser sidder man med en fornemmelse af at være blevet ført sikkert gennem de mest centrale faktorer af betydning for befolkningens helbred, sygdom og dødelighed. [...] Bogen kan absolut anbefales."

Uddannelsesnyt nr. 1, 15. årg. 2004

 

"Medicinsk sociologi bidrager med væsentlig viden til sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle i forhold til teori, begreber og forskningsresultater vedrørende samfund, sundhed og sygdom."

Tidsskrift for Sygeplejeforskning, februar 2003

 

"Alle kapitler i bogen er lige nødvendige og relevante for faget folkesundhedsvidenskab, og det historiske kapitel om sundhed, sygdom og dødelighed er kronen på værket, det kunne ikke være bedre placeret."

Sygeplejersken, februar 2003

 

"Bogen er spændende og svær at lægge fra sig. Den er teoretisk velfunderet og relevant for alle faggrupper i social- og sundhedsvæsenet."

Ugeskrift for læger, november 2002

 

"Det er lykkedes at holde den letlæselige stil også i den nye udgave, selvom bogen præsenterer en lang række teoretiske begreber og store mængder empiriske data."

Dette er en i-bog – en digital udgave af den trykte bog, suppleret med digitale værktøjer, fx oplæsning, søge- og notefunktion.

I-bogen kan læses på pc og tablets overalt, hvor der er internetadgang. Materialet tilgås ved hjælp af en e-nøgle (kode), som giver adgang til materialet i 36 måneder fra købsdato.

Bagsidetekst
Denne lærebog i medicinsk sociologi introducerer læseren til den nyeste forskningsbaserede viden om, hvorledes det sociale miljø påvirker befolkningens helbredstilstand. Bogen er inddelt i tre sektioner, hvoraf den første behandler de overordnede sociale strukturer, der sætter rammerne for individets muligheder og handlen. Den næste sektion handler om det liv, den enkelte udfolder inden for disse rammer, og temaer som f.eks. arbejdsliv, sociale relationer, køn, alder, migration og etnicitet behandles. I sidste sektion sættes fokus på, hvorledes livsomstændigheder betinget af de sociale strukturer kan slå igennem i kroppen som stress og forskellige fysiologiske påvirkninger, der kan lede til sygdom. Sygdom og sundhed anskues i et livsforløbsperspektiv, hvor påvirkninger i forskellige livsfaser kan påvirke helbredet i andre og senere faser i livet. Indsigten i sociale determinanters betydning for befolkningens helbred har ikke kun teoretisk interesse, men også praktisk. Den kan vise os, hvor vi skal sætte ind for at forebygge sygdomme, og hvorledes vi skal udvikle vores sundhedsvæsen, så det bedst muligt dækker befolkningens behov. Bogen er relevant for alle faggrupper inden for sundheds- og socialsektoren.
    Vi bruger cookies på www.munksgaard.dk

    Det gør vi for at sikre en god brugeroplevelse og for at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre din oplevelse af siden. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.