• Print

Arbejdsmedicin i praksis

,,

ISBN: 9788762812024 (Bog)
Udgivelsesår: 2013
Udgave: 1
Sider: 176
Bestil vurderingseksemplar Bestilling for BogPlus-kunder
Kig i bogen

Denne bog er en gennemgang af arbejdsmedicinen som den folder sig ud nu til dags.

Siden arbejdsmedicin opstod som moderne speciale i 70'erne er det fysiske arbejdsmiljø bedret væsentligt bl.a. gennem indførelse af Arbejdsmiljøloven. Rent arbejdsbetingede sygdomme er derfor nu sjældne, og arbejdsmiljøet er snarere en faktor blandt mange, der kan skade eller fremme sundhed for den enkelte.

Bogens indhold

Tre læger har skrevet denne arbejdsmedicinske bog, der både tager fat i de mere praktiske sider af arbejdsmedicinen og fokuserer på hvordan arbejdsmedicinen fremover kan skærpe sin profil.

Bogen lægger vægt på at arbejdsmedicineren ikke kun skal diagnosticere de klassiske arbejdsmedicinske sygdomme, som asbestose og forgiftninger, men også bruge sin viden om arbejdspladser og sygdomme til at bistå virksomheden til at fremme sundheden på arbejdspladsen og at hjælpe den syge til at fastholde sit arbejde.

Målgruppe

Bogen kan anvendes som lærebog på medicinstudiet. Den formidler praktisk orienterede anvisninger og tanker til inspiration for både arbejdsmedicinere, praktiserende læger og hospitalslæger, der har mod på at inddrage arbejdsmedicinske perspektiver i deres kliniske praksis, men også til andre sundhedsprofessionelle der har deres virke i arbejdsmiljøarbejdet.

Et fremragende initiativ

Finn Gyntelberg, Professor emeritus, dr. med.

Bogen kan give inspiration til et større samarbejde mellem virksomheder og læger, og den sætter fokus på, at lægernes viden i langt større omfang bør benyttes på arbejds- pladserne.

Ugeskrift for Læger

Ugeskrift for læger

20-06-2013 Lilli Kirkeskov

"Bogen kan give inspiration til et større samarbejde mellem virksomheder og læger, og den sætter fokus på, at lægernes viden i langt større omfang bør benyttes på arbejdspladserne."

03-06-2013 Finn Gyntelberg, Professor emeritus, dr. med.

"Denne bog henvender sig til enhver sundhedsprofessionel og kan måske også være til nytte for medlemmer af virksomheders sikkerhedsorganisationer og repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Bogen er skrevet med stor entusiasme af fire speciallæger i arbejdsmedicin. De videregiver deres mangeårige erfaring fra arbejde i virksomheder og arbejdsmedicinske klinikker med mindre vægt på den videnskabelige erfaringsbaggrund fra arbejdsmedicinsk forskning. Et fremragende initiativ, som er helt på linje med den formidling og metode, som arbejdsmedicinens fader Bernadino Ramazzini anvendte i slutningen af 16 hundredetallets Italien. Måtte bogen få vid udbredelse blandt arbejdsmiljøprofessionelle og medvirke til øget trivsel og sundhed blandt alle danske, som deltager på arbejdsmarkedet."

Måtte bogen få vid udbredelse blandt arbejdsmiljøprofessionelle og medvirke til øget trivsel og sundhed blandt alle danske, som deltager på arbejdsmarkedet.

Finn Gyntelberg, Professor emeritus, dr. med.
Bagsidetekst
Denne bog hedder – og handler om – Arbejdsmedicin i praksis. Det er en bog om hvordan lægen og andre sundhedsprofessionelle møder den arbejdsmedicinske patient og arbejdspladsen. Om hvordan man ikke bare skuer bagud for at finde ud af om en patient blev syg af arbejdet, men også kigger fremad. Det kan være for at støtte den syge medarbejder i at vende tilbage til arbejdet eller for at bistå arbejdspladsen i at få en god og sund arbejdsplads. Forfatterne har deres praksis i henholdsvis en virksomheds arbejdsmedicinske stab og den arbejdsmedicinske klinik. De anerkender fuldt ud arbejdsmedicinens bedrifter i Danmark i forhold til nøje at kortlægge faren ved at arbejde med skadelige stoffer som organiske opløsningsmidler, pesticider og asbest, og på baggrund af denne viden at diagnosticere arbejdsmedicinsk sygdom. Samtidig betoner forfatterne dog også at det arbejdsmedicinske sygdomsbegreb i dag er bredere end blot de klassiske arbejdsmedicinske sygdomme, og at faget i høj grad også handler om forebyggelse, helbredsovervågning, sundhedsfremme, arbejdsfastholdelse og at være opmærksom på at hjælpe arbejdspladserne. I den forbindelse er det vigtigt ikke kun at arbejde med den evidens der kommer fra videnskaben, men også at være åben overfor den erfaring patienten eller arbejdspladsen repræsenterer. Forfatterne opstiller på baggrund af denne indgangsvinkel til faget fire teser. De beskrives først i bogen og er derpå bogens omdrejningspunkt. Målgruppen er ikke kun lægerne på de arbejdsmedicinske klinikker, men alle i berøring med arbejdsmedicinsk praksis, hvad enten man er speciallæge, almen praktiserende læge, studerende, psykolog, ergoterapeut eller har en anden sundhedsfaglig baggrund. Forfatterne: Anders Ingemann Larsen, speciallæge i arbejdsmedicin og ph.d. Leder af den arbejdsmedicinske funktion i Novozymes A/S. Tidligere overlæge på arbejdsmedicinsk afdeling og ekstern lektor på Københavns Universitet. Jan Schmidt, speciallæge i arbejdsmedicin og MSA. Afdelingslæge på Arbejdsmedicinsk afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg. Tidligere ansættelse i BST og hos autoriserede arbejdsmiljørådgivere. Jørgen Riis Jepsen, speciallæge i samfundsmedicin og arbejdsmedicin. Overlæge på Arbejdsmedicinsk afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg og lektor på Syddansk Universitet.
    Vi bruger cookies på www.munksgaard.dk

    Det gør vi for at sikre en god brugeroplevelse og for at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre din oplevelse af siden. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.